Szkolna wyprawka ubezpieczeniowa

0
2538

Rozmowa z Urszulą Szwarc, zastępcą dyrektora sprzedaży w Europ Assistance Polska

Aleksandra E. Wysocka: – Jakie niebezpieczeństwa grożą młodym ludziom w roku szkolnym?

Urszula Szwarc: – Jak wszyscy dobrze wiemy, nikt nie ma tyle energii co dzieci i młodzież. Nietrudno zatem wyobrazić sobie sytuacje, do których codziennie dochodzi w przedszkolach i szkołach w całej Polsce. Z publikowanych przez System Informacji danych wynika, że co roku w placówkach oświatowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Przykładowo w roku szkolnym 2017/2018 miało miejsce ponad 54 tysiące takich zdarzeń. Najwięcej incydentów ma miejsce oczywiście podczas lekcji wf. Zdarzają się też wypadki, do których dochodzi na schodach czy korytarzach. Co ze skutkami takich wypadków? Całe szczęście zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym jest niewiele, najczęściej kończy się na złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy stłuczeniach kończyn. Niektóre z nich mogą być jednak poważne. Nie możemy zapominać, że aktywność dzieci nie kończy się na szkole, duża część dzieci chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe, jeździ na obozy czy po prostu bawi się na placach zabaw. Tam również mogą zdarzyć się urazy i wypadki z udziałem dzieci. Warto zatem pomyśleć o bezpieczeństwie najmłodszych i wyposażyć ich w polisę NNW.

Jeśli dziecko ma ubezpieczenie NNW w szkole, to czy jest sens dodatkowo kupować polisę indywidualną?

– Placówki oświatowe bardzo często decydują się na zakup grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo ubezpieczeniowe, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Przystąpienie do takiego ubezpieczenia nie jest obowiązkowe. Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też one wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji. Indywidualne ubezpieczenie szkolne pozwoli dopasować jego zakres do potrzeb rodziców i dzieci.

Jakie są trendy w ofercie ubezpieczeniowej skierowanej do dzieci i młodzieży, jakie nowe ryzyka i usługi?

– Klienci oczekują, że oferta ubezpieczeniowa będzie dla nich atrakcyjna, dopasowana do ich potrzeb i będzie zawierała „coś ekstra”, co pozwoli klientowi poczuć, że może liczyć na pomoc w trudnej dla siebie sytuacji nie tylko bezpośrednio związanej z nieszczęśliwym wypadkiem. Niewątpliwie usługi assistance wpisują się w te potrzeby. Na rynku ciężko aktualnie znaleźć ofertę ubezpieczeniową, która nie oferowałaby pomocy assistance. Dlatego też coraz więcej ubezpieczycieli przygotowujących polisy wprowadza takie produkty. W sytuacji nieszczęśliwego wypadku, ale także nagłego zachorowania dziecka, assistance gwarantuje niezbędną pomoc medyczną: wizytę lekarską i konsultację telefoniczną z lekarzem, pomoc pielęgniarki, transport medyczny czy dostarczenie leków. Dobre pakiety assistance oferują również pomoc w organizacji i prowadzeniu rehabilitacji. Europ Assistance ma w swojej ofercie także dodatkowe korepetycje czy zwrot kosztów wycieczki, gdy dziecko z powodu NW lub w wyniku nagłego zachorowania nie może chodzić do szkoły czy uczestniczyć w wyjeździe szkolnym. Ponadto oferujemy również organizację i pokrycie kosztów przygotowania nowej imprezy urodzinowej dziecka, gdy zaplanowana wcześniej impreza nie mogła się odbyć z powodu pobytu dziecka w szpitalu.

Na bieżąco obserwujemy nowe trendy i oczekiwania klientów. Odpowiadając na te potrzeby, wprowadziliśmy ostatnio dwa nowe produkty. Ochrona dziecka w internecie jest niewątpliwie bardzo aktualnym tematem. Zjawisko stykania się dzieci z nieodpowiednimi treściami online jest coraz bardziej powszechne. Polisa zapewnia adekwatne wsparcie m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz zatrzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w internecie, a także zagwarantuje telefoniczną konsultację z prawnikiem, w sytuacji nieautoryzowanej transakcji internetowej, utraty tożsamości i reputacji internetowej. Dodatkowo, jeżeli w następstwie cybermobbingu dziecko wymaga specjalistycznej pomocy psychologa, możliwe są organizacja i pokrycie kosztów honorarium psychologa lub udziału w grupie terapeutycznej.

Kolejny produkt dotyczy bardzo powszechnego ostatnio zagrożenia, jakim jest borelioza. W przypadku ugryzienia przez kleszcza organizujemy i pokrywamy koszty wizyty lekarskiej w celu konsultacji i usunięcia kleszcza. Refundujemy także koszt antybiotykoterapii, jeżeli u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba pochodzenia odkleszczowego, która wymaga leczenia antybiotykiem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

– Wybierając polisę ubezpieczeniową, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres umowy ubezpieczeniowej. Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się bowiem wymiarem ochrony. Większość ubezpieczeń dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujących zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej czy w drodze do lub ze szkoły. Warto jednak przyjrzeć się wszystkim dostępnym ofertom, gdyż na rynku można znaleźć także ubezpieczenia, których szerszy zakres obejmuje także wypadki podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, jak również w czasie trwania wakacji czy ferii. Ze swojej strony szczególnie zachęcamy do wyboru ubezpieczenia z bogatym pakietem assistance, dzięki czemu rodzice będą mogli oprócz odszkodowania otrzymać niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu.

Z których świadczeń assistance dołączonych do polis dzieci i młodzież korzystają najczęściej?

– Najpopularniejsze są świadczenia związane z pomocą medyczną. Jednak równie często realizujemy sprawy związane z organizacją na przykład korepetycji. Świadczenie rehabilitacji, ochrona dzieci w internecie czy pomoc po ugryzieniu przez kleszcza są nowymi produktami, ale wierzymy, że będą równie popularne, jak powyższe.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka