Talanx: Docelowy przychód osiągnięty rok wcześniej

0
378

Grupa Talanx, firma macierzysta Hannover Re, jest nastawiona na osiągnięcie rekordowego przychodu netto za 2023 r. w wysokości 1,58 mld euro. Ta suma znacznie przekracza pierwotny roczny cel ok. 1,4 mld euro, dlatego Talanx uznaje miniony rok za „maksymalnie udany”.

Przyrost przychodu netto jest przypisywany solidnemu wzrostowi zarobków we wszystkich działach, pozostawaniu w ramach budżetu wypłat za duże szkody i związanym z inflacją podwyżkom cen. Ponadto Talanx odnotował wzrost przychodów z działalności ubezpieczeniowej do 43,2 mld euro, podczas gdy prognozowany zwrot na kapitale wynosi 16,6%, przekraczając strategiczny cel 10%.

Wobec tych korzystnych danych Talanx potwierdził swoją prognozę przychodu netto grupy na 2024 r., spodziewając się, że przekroczy on 1,7 mld euro. Ta prognoza oznacza, że grupa osiągnie docelowy przychód netto na 2025 r. w wysokości ok. 1,6 mld euro rok wcześniej niż planowano.

Komunikat podkreśla silne rezultaty finansowe Talanx i jego strategiczną dynamikę w poruszaniu się w ewoluującym krajobrazie branży ubezpieczeniowej. Ostateczne wyniki za 2023 r. i propozycja dywidendy zostaną przedstawione 21 marca 2024 r.

(AC, źródło: Insurtech Insights)