Talanx podtrzymuje prognozy. Torsten Leue pokieruje firmą do 2028 roku

0
767

W pierwszej połowie 2022 r. grupa Talanx poprawiła swój przypis składki oraz zysk netto względem rezultatów z analogicznego okresu poprzedniego roku. Ponadto rada nadzorcza Talanx AG przedłużyła mandat Torstena Leue na stanowisku prezesa zarządu do maja 2028 r.

Przypis składki brutto ubezpieczyciela wzrósł o 17,7%, z 24,1 do 28,3 mld euro. Po uwzględnieniu efektów kursowych wzrost wyniósł 13,5%. Zysk operacyjny osiągnął poziom 1,36 mld euro, wobec 1,33 mld euro rok wcześniej (+1,6%). Zysk netto grupy wzrósł o 2,6%, do 560 mln euro. Zwrot z kapitału własnego wyniósł natomiast 11,8%. Rok wcześniej wskaźnik ten osiągnął poziom 10,5%. Talanx podtrzymuje swoje prognozy, że dochód netto Grupy w całym 2022 roku wyniesie 1050–1150 mln EUR i podnosi swoje oczekiwania dotyczące wzrostu do wysokiego jednocyfrowego wzrostu procentowego.

 – Nasz silny dwucyfrowy wzrost składki pokazuje po pierwsze, że już reagujemy na wysoki poziom inflacji, dostosowując ceny, a po drugie, jak silny jest nasz nowy biznes. To jeszcze bardziej wzmocniło naszą odporność i umożliwiło nam działanie w tym wymagającym środowisku rynkowym – powiedział Torsten Leue, prezes zarządu Talanx AG. – Pomimo skutków klęsk żywiołowych, inflacji i rosyjskiej agresji na Ukrainie potwierdzamy nasze ogólne cele na cały rok, a ponadto podnosimy nasze oczekiwania dotyczące wzrostu dzięki dobrym wynikom w pierwszej połowie roku – dodał.

Talanx odnotował 1083 mln euro dużych strat – ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem (527 mln euro). Z tej kwoty 672 mln euro stanowiły straty spowodowane klęskami żywiołowymi (261 mln euro rok wcześniej). Najbardziej kosztowne okazały się skutki powodzi w Australii – 259 mln euro. Wartość dużych strat spowodowanych działalnością człowieka spadła w ujęciu rocznym z 264 do 65 mln euro. Ponadto oddziały reasekuracji i linii przemysłowych ujęły łączne rezerwy zapobiegawcze w wysokości 346 mln euro z powodu agresji Rosji na Ukrainie, przy czym zdecydowana większość rezerw dotyczy strat, które prawdopodobnie już zostały poniesione, ale jeszcze nie zostały zgłoszone. 

Talanx spodziewa się, że w tym roku grupa osiągnie zysk netto w przedziale 1050–1150 mln euro. Powinno to odpowiadać zwrotowi z kapitału w wysokości ok. 10%, który wyraźnie przekroczyłby strategiczny cel minimalny wynoszący co najmniej 800 punktów bazowych powyżej stopy wolnej od ryzyka.

Torsten Leue nadal na czele Talanx

Dzień przed publikacją wyników rada nadzorcza Talanx AG przedłużyła mandat Torstena Leue na stanowisku prezesa zarządu do maja 2028 r.

– Torsten Leue odniósł ogromny sukces w rozwoju Grupy, odkąd został mianowany na stanowisko CEO Talanx AG w maju 2018 roku. Dotyczy to zarówno wyników biznesowych, jak i procesu zmian kulturowych. Rada nadzorcza pragnie podziękować Torstenowi Leue za tę znakomitą pracę i jest przekonana, że on i jego zespół będą kontynuować ten sukces w nadchodzących latach, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy – powiedział Herbert K. Haas, przewodniczący RN Talanx AG. 

– Jestem bardzo wdzięczny za okazywane mi zaufanie i nie mogę się doczekać sprostania nadchodzącym wyzwaniom. To wielka przyjemność współpracować ze wszystkimi moimi kolegami, aby kontynuować sukces Grupy Talanx – skomentował Torsten Leue.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl