Talanx wypłaci wyższą dywidendę

0
606

Walne Zgromadzenie Talanx AG zdecydowaną większością głosów zaakceptowało wszystkie uchwały zaproponowane przez zarząd i radę nadzorczą, w tym propozycję przeznaczenia zysku do podziału. Akcjonariusze głosowali za zwiększeniem dywidendy na akcję o 35 centów – do 2,35 euro.

Decyzja WZ oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch lat dywidenda Grupy Talanx wzrosła o 47%, czyli 75 centów. Stopa dywidendy wynosi 4,4% przy średniej cenie akcji w 2023 r. na poziomie 53,45 euro. Aktualnym celem grupy jest wypłata dywidendy w wysokości 2,5 euro za rok obrotowy 2024.

W przemówieniu przed Walnym Zgromadzeniem Torsten Leue, prezes zarządu Talanx AG, podkreślił bardzo dobre wyniki grupy uzyskane przez nią w minionym roku finansowym. – Wygenerowaliśmy rekordowy zysk netto, jednocześnie zwiększając naszą odporność pomimo wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych. – powiedział Torsten Leue. – Co więcej, rok 2024 rozpoczęliśmy mocno, zwiększając nasz kwartalny zysk netto o 35%, do 572 mln euro. Zwiększyło to nasze przekonanie, że możemy wyraźnie przekroczyć docelowy poziom zysku netto wynoszący ponad 1,7 miliarda euro.

(AM, źródło: Talanx)