Targi IKE/IKZE zachęcają do oszczędzania

0
460

Do rozmowy o długoterminowym oszczędzaniu zaprosił PFR Portal PPK we współpracy z Klubem Inwestorek Indywidualnych. Podczas webinarium, które odbyło się w piątek, 10 grudnia o godz. 10.00, mówiono przede wszystkim o IKE i IKZE jako narzędziach pozwalających gromadzić środki na przyszłą emeryturę.

Przypomnijmy, że środki wpłacone do końca roku na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) są objęte ulgą podatkową. Dla wielu Polaków i Polek jest to impuls, który pomaga podjąć decyzję o rozpoczęciu oszczędzania.

Z korzyściami podatkowymi wiąże się również IKE, ponieważ wypłata środków jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

– Zorganizowaliśmy to spotkanie, bo czujemy się odpowiedzialni za dzielenie się wiedzą i informacjami na temat systemowego oszczędzania – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. I dodał: – IKZE istnieje od blisko dziesięciu lat, a oszczędza w ten sposób ponad 200 tys. osób. Tylko w ubiegłym roku w drugim progu podatkowym znalazło się 1,5 mln Polek i Polaków, którzy zapłacili podatek w wysokości 32%. I właśnie dlatego to spotkanie – by uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać na IKZE, co to znaczy być w drugim progu podatkowym i jakie są te konta IKE/IKZE.

Emerytura z ZUS to za mało

Spotkanie poprowadził Patryk Wyczółkowski, ekspert PFR Portal PPK. Ważnym elementem programu był panel dyskusyjny pt. „Dlaczego musisz oszczędzać na swoją przyszłość”, w którym wypowiadali się Rafał Bogusławski, główny strateg Analiz Online, oraz Mariusz Jaszczyk, dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu PFR.

Rafał Bogusławki zwrócił uwagę, że emerytura z ZUS nie wystarczy na „pogodną jesień życia”, zapewniając dochód na poziomie mniej więcej 30% ostatniego wynagrodzenia. W związku z tym indywidualne oszczędzanie jest niezbędne. Polacy mają do dyspozycji ciekawe produkty, takie jak pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, ale niestety zbyt rzadko z nich korzystają.

Oszczędności emerytalne rosną, ale wciąż zbyt wolno

Mariusz Jaszczyk dodał, że świadomość ekonomiczna Polaków wciąż jest niewystarczająca. Omówił też bardziej szczegółowo dostępne programy grupowe (PPK i PPE) oraz indywidualne (IKE i IKZE).

Powołując się na dane KNF, podkreślił, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost zainteresowania ofertą indywidualną. Wartość oszczędności zgromadzonych na IKZE na koniec czerwca 2021 r. przekroczyła 5 mld zł, co stanowi 14% wzrostu aktywów względem grudnia 2020 r. Wzrost liczby rachunków był wolniejszy, wynosił bowiem 3%.

Z kolei na IKE zdecydowało się do czerwca 2021 r. 760 tys. osób, a wartość aktywów tam zgromadzonych przekroczyła 13 mld. Mariusz Jaszczyk odniósł się też do programów grupowych (PPE – 18 mld zł aktywów, PPK – 6,3 mld zł, 2,35 mln uczestników).

Podkreślano, że zaletą programów grupowych jest zaangażowanie pracodawcy (a w przypadku PPK również państwa) i preferencyjny poziom kosztów. Zachętą do programów indywidualnych są z kolei sygnalizowane już korzyści podatkowe.

Robert Zapotoczny

Oszczędzanie długoterminowe to konieczność

Biorąc pod uwagę trendy gospodarcze i demograficzne, gromadzenie środków na przyszłość wydaje się niezbędne. Dla pań jest to szczególnie istotne, ponieważ statystycznie rzecz biorąc, żyją dłużej, a pracują krócej, co skutkuje jeszcze niższą stopą zastąpienia niż w przypadku panów.

– Musimy już dzisiaj zatroszczyć się o to, by zgromadzić dodatkowe oszczędności na naszą przyszłość; żebyśmy mieli dodatkowe zabezpieczenie poza powszechnym systemem, które oferuje nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego są takie programy jak PPK, a także takie jak IKE i IKZE, które są świetnym uzupełnieniem dla pracowniczych planów kapitałowych – tymi słowami prowadzący Patryk Wyczółkowski zapowiedział Krzysztofa Słomińskiego i Dawida Korczyńskiego, którzy przeprowadzili krótkie szkolenie produktowe.

Eksperci przypomnieli najważniejsze cechy programów indywidualnych – IKE i IKZE. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie instytucje prowadzą IKE i IKZE. Przypomniano też, że każdy może posiadać maksymalnie jeden rachunek IKE i jeden rachunek IKZE oraz że nie istnieje górny limit wieku, w którym można rozpocząć oszczędzanie. Jeszcze raz wybrzmiały korzyści podatkowe dla właścicieli rachunków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2021 r. limit rocznych wpłat dla IKE wynosi 15 777 zł, a dla IKZE 6310,80 zł. Osoby samozatrudnione mogą na IKZE wpłacić 9466,20 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub systematycznie, np. co miesiąc wpłacając na rachunek część tej kwoty.

Uczestnicy webinarium zapoznali się też z porównaniem oszczędzania w IKZE i w IKE z lokatą bankową oraz z zasadami wypłat z rachunków przed 65. rokiem życia i po przekroczeniu tego wieku, a także z możliwością dziedziczenia zgromadzonych środków przez spadkobierców lub wskazane imiennie osoby uprawnione, bez konieczności opłacenia podatku spadkowego i podatku od zysków kapitałowych.

Jak wybrać instytucję finansową?

Eksperci rekomendowali, żeby wybierając instrumenty finansowe, dostosować je do własnego apetytu na ryzyko, a także brać pod uwagę historyczne wyniki inwestycyjne oraz poziom kosztów w konkretnej instytucji.

Na koniec odbyły się targi IKE/IKZE, czyli internetowy przegląd ofert wybranych instytucji finansowych. Prowadzący zachęcał też do sprawdzenia, czy instytucja finansowa, z którą współpracujemy w innym temacie (np. ubezpieczyciel czy TFI), nie oferuje IKE i IKZE, bo w takim przypadku założenie rachunku może zająć zaledwie kilka minut.

Oferta edukacyjna

Webinarium zorganizowane przez PFR Portal PPK było zwięzłym podsumowaniem wiedzy dotyczącej indywidualnych form oszczędzania długoterminowego, a zarazem zachętą do odpowiedzialnego planowania własnej finansowej przyszłości.

Eksperci PFR Portal PPK prowadzą online również cykle dotyczące wezwań do zawarcia umowy PPK: „Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK” oraz „Jak wdrożyć PPK po terminie?” (więcej informacji: www.mojeppk.pl/wezwania).

W ofercie edukacyjnej znajdują się także bezpłatne szkolenia dotyczące rozliczenia subwencji dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 – programu, który ma na celu pomoc finansową firmom, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19 (więcej informacji na stronie: www.pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/).

Aleksandra E. Wysocka