Technologia blockchain przyszłością ubezpieczeń (1)

0
736

O blockchainie pisze się ostatnimi czasy naprawdę sporo. Jeszcze więcej się mówi. Zdaniem niektórych autorów znaczenie i pozycja rzeczonej technologii dla współczesnego świata będą w niedługim czasie porównywalne z tymi osiągniętymi przez internet.

Jakkolwiek trudno na obecnym etapie stawiać tak zdecydowane tezy, to należy przyznać, że z dobrodziejstw blockchainu korzystają teraz podmioty reprezentujące niemalże wszystkie branże: transportową, medyczną, bankową itd. Jak się okazuje, również w przypadku sektora ubezpieczeń technologia ta ma wiele do zaoferowania.

Kamil Szpyt

Czym tak naprawdę jest blockchain?

Nasze rozważania warto rozpocząć od zaprezentowania zasad funkcjonowania omawianej technologii. Najczęściej próbuje się ją określać jako rodzaj zdecentralizowanej i rozproszonej bazy danych, w której kolejne zapisy łączą się ze sobą w ramach łańcucha bloków, czyli – inaczej mówiąc – następujących po sobie segmentów danych. Każdy z takowych bloków opatrzony jest: znacznikiem czasu (określającym chwilę stworzenia), sumą kontrolną oraz sumą kontrolną poprzedniego bloku. W efekcie uniemożliwia to zmianę danych zawartych w poprzednim bloku bez jednoczesnej zmiany danych w blokach kolejnych.

W polskim prawie brakuje (na razie) specjalnych regulacji dotyczących wskazanej technologii. Natomiast na wprowadzenie takowych pokusiło się wiele innych państw, w tym m.in. Białoruś, Malta, Liechtenstein czy Chiny.

Blockchain w ubezpieczeniach

Jako pierwsza w sektorze finansowym technologię blockchain zaczęła wykorzystywać branża bankowa. Niemniej, na obecnym etapie również towarzystwa ubezpieczeń wykazują coraz większe zainteresowanie rzeczoną materią.

Efektem tego jest m.in. powstanie w 2018 r. konsorcjum B3i, zrzeszającego takich ubezpieczycieli, jak AIG, AIA, Allianz, Aegon i Swiss Re, którego głównym celem jest właśnie opracowanie rozwiązań blockchain dla branży ubezpieczeniowej. W wyniku jego prac powstała np. służąca do zawierania i administrowania określonymi umowami aplikacja B3i Reinsurance (B3i Re).

Dążąc jednak do pewnego uporządkowania niniejszych rozważań, warto skupić się na obszarach rynku ubezpieczeniowego, w których technologia ta znajdzie najczęściej zastosowanie. Będą to przede wszystkim:

  1. zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  2. usprawnienie procesów likwidacji szkód,
  3. podwyższenie współczynnika wykrywania oszustw ubezpieczeniowych,
  4. reasekuracja,
  5. wprowadzanie nowych produktów ubezpieczeniowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych

Grzegorz Dybała

Zakłady ubezpieczeń należą do podmiotów przetwarzających w ramach swojej działalności olbrzymie ilości danych. Niejednokrotnie – o wrażliwym charakterze. W efekcie sprawia to, że często stają się obiektem wszelkiego rodzaju cyberataków, mających na celu ich wykradnięcie.

Niewątpliwie czynnikiem zwiększającym ryzyko będzie gromadzenie wszystkich lub znacznej części danych w tym samym miejscu (np. na jednym serwerze). Skorzystanie w tej sytuacji z technologii blockchain, opartej na idei decentralizacji, wydaje się dobrym rozwiązaniem. W teorii pozyskanie tak rozproszonych danych powinno sprawić hakerowi o wiele więcej trudności niż w przypadku bardziej tradycyjnych rozwiązań.

Innym sposobem, w jaki hakerzy mogą próbować naruszać bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez ubezpieczycieli, jest ich modyfikacja, polegająca m.in. na usunięciu niektórych informacji lub wprowadzeniu nowych. Podobne działania, motywowanie niejednokrotnie chęcią spłatania niezbyt mądrego figla, mogą nieść ze sobą bardzo groźne konsekwencje. W kontekście tego wykorzystanie technologii blockchain, uniemożliwiającej modyfikację bloków przez nieuprawnione osoby trzecie, niewątpliwie zwiększa poziom bezpieczeństwa, a zarazem zaufania samych ubezpieczonych do działalności towarzystw ubezpieczeniowych.

Oczywiście, nie można ulegać złudnemu przeświadczeniu, że wdrożenie przez nas rozwiązań opartych na technologii blockchain zapewni ubezpieczycielowi pełne bezpieczeństwo i stanie się przysłowiowym lekiem na całe zło. Należy bowiem odnotować, że znane są już przypadki skutecznych ataków hakerskich również na systemy oparte na technologii blockchain.

dr Kamil Szpyt
kamil.szpyt@legaladvisors.pl

dr Grzegorz Dybała
grzegorz.dybala@legaladvisors.pl