Technologia wspierająca wczesne wykrycie choroby otępiennej pomoże branży ubezpieczeniowej

0
739

Choroby otępienne to grupa schorzeń mózgu, które powodują postępujące zaburzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, mowa i koncentracja. Najczęstszą chorobą otępienną jest choroba Alzheimera, która odpowiada za około 60–70% wszystkich przypadków. Branża ubezpieczeniowa jest zainteresowana technologią, która może pomóc we wczesnym wykrywaniu takich schorzeń.

Wczesne wykrycie choroby otępiennej jest niezwykle ważne, ponieważ może umożliwić rozpoczęcie leczenia, kiedy objawy są jeszcze łagodne i istnieje większa szansa na zahamowanie jej postępu. Obecne metody diagnozowania chorób otępiennych są oparte na testach poznawczych, które oceniają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, mowa i koncentracja. Testy te są jednak niewystarczająco wrażliwe, aby wykryć chorobę w jej wczesnym stadium.

Inną metodą wczesnego wykrywania chorób otępiennych jest badanie biomarkerów, takich jak białka tau i beta-amyloid w płynie mózgowo-rdzeniowym. Jednak badania te są inwazyjne i kosztowne.

Technologia może odegrać ważną rolę we wczesnym wykrywaniu chorób otępiennych. Jednym z takich przykładów jest VividMind.health – rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do monitorowania zachowań i analizy danych zdrowotnych.

Technologia Sound Objects: rewolucja w medycznej analizie dźwięku

W Vivid Mind rozwijamy przełomową metodę wykrywania zaburzeń funkcji poznawczych, wykorzystując obiekty dźwiękowe jako wczesne biomarkery demencji. Nasza technologia opiera się na krótkich, 6-sekundowych nagraniach głoski „a”, które są następnie analizowane za pomocą zaawansowanych algorytmów do oceny zmian w modulacji głosu. W pierwszym etapie analizy mowy sygnał akustyczny (nagrany głos) zostaje rozłożony na setki równoległych pasm różniących się częstotliwością. Utworzone zostaje widmo częstotliwościowe. Analizując zmianę częstotliwości i amplitudy widma sygnału, narzędzie buduje sygnały akustyczne, w ten sposób powstają obiekty dźwiękowe. Suma wszystkich wyliczonych obiektów dźwiękowych równa jest dokładnie sygnałowi akustycznemu, który jest poddawany analizie. Wahania amplitudy w czasie pokazują, jak narasta i opada siła głosu.

Lokalne pomiary pozwalają odróżnić, czy zmiany natężenia głosu wynikają z interpretacji i wyrażenia emocji, czy są spowodowane brakiem kontroli nad głosem. Zmiany wysokości głosu pozwalają stwierdzić, czy wynika to z intonacji, czy wskazuje na stan chorobowy.

Ta innowacyjna metoda pozwala na wykrywanie subtelnych zmian w głosie, które mogą sygnalizować początkowe etapy demencji. Badania wykazały, że nasz system jest bardzo skuteczny w odróżnianiu osób zdrowych od tych, u których mogą wystąpić pierwsze symptomy demencji niezauważalne dla pacjentów. Oznacza to, że nasze narzędzie może precyzyjnie wskazać, kiedy istnieje powód do dalszych badań i ewentualnego leczenia, co jest kluczowe dla zdrowia i dobrostanu pacjentów.

Jako lekarz i naukowiec jestem przekonana, że nasze podejście do diagnostyki głosowej otworzy nowe możliwości w leczeniu i monitorowaniu chorób neurodegeneracyjnych.

Perspektywy rozwoju

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu model naszego narzędzia został przetestowany na próbce 250 nagrań głosu osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Badania wykazały, że model jest w stanie z dużą dokładnością (95%) wykryć obecność choroby. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie prewalidacyjnym, który zawiera szczegółowe informacje na temat metodologii badań, wyników oraz ich interpretacji.

Vivid Mind prowadzi eksperyment w partnerstwie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie w celu opracowania skutecznej, prostej i taniej metody do przesiewowej oceny funkcji poznawczych. Eksperyment obejmuje 750 osób powyżej 50. roku życia i 250 zdrowych osób w wieku 18–30 lat.

W przyszłości technologia ta może być wykorzystywana w coraz szerszym zakresie, również w branży ubezpieczeniowej. Oto kilka powodów, dla których branża jest zainteresowana tym rozwiązaniem:

  • Poprawa jakości obsługi klienta. Wczesne wykrycie choroby otępiennej może pomóc ubezpieczycielom w zapewnieniu lepszej obsługi klienta osobom z tą chorobą. Mogą wówczas oferować specjalne produkty i usługi, które są dostosowane do potrzeb osób chorujących.
  • Zmniejszenie kosztów. Wczesne wykrycie choroby otępiennej może pomóc ubezpieczycielom w zmniejszeniu kosztów związanych z opieką nad tymi osobami. Mogą oferować programy profilaktyczne, które pomogą spowolnić postęp choroby.
  • Ochrona interesów finansowych ubezpieczycieli – mogą oferować osobom z chorobą otępienną specjalne produkty ubezpieczeniowe, które są dostosowane do ich potrzeb.

Technologia wczesnego wykrywania choroby otępiennej jest wciąż w fazie rozwoju. Jednak badania pokazują, że ma ona potencjał, aby stać się cennym narzędziem w diagnozowaniu tych schorzeń i radzeniu sobie z nimi.

Elżbieta Trypka
doktor nauk medycznych


O autorce. Chief Medical Scientist w Vivid Mind, jest związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w dziedzinie psychiatrii, będąc zarazem wykładowcą oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. W pracy naukowej skupia się na chorobach neurodegeneracyjnych i metodach wczesnej diagnostyki, łącząc swoją wiedzę medyczną z innowacyjnymi technologiami diagnostycznymi w Vivid Mind. vividmind.health/