Covid-19 wymusza znaczący wzrost inwestycji w technologie

0
63

Blisko połowa uczestników badania KPMG International i Harvey Nash podsumowanego w raporcie „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?” uważa, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii. W Polsce ten odsetek jest nieco większy i wynosi 52%. Z kolei 43% respondentów uważa, że ponad połowa pracowników z ich organizacji będzie pracowała z domu także po pandemii.

Mimo że wydatki firm przeznaczane na technologię w związku z Covid-19 znacznie wzrosły, badanie wykazało, że w nadchodzącym roku budżety na technologię będą bardziej obciążone. Tuż przed pandemią 51% badanych spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast kilka miesięcy później liczba ta spadła do 43%. Może to wynikać przede wszystkim z dużego obciążenia budżetów w ostatnich miesiącach. O strategicznej roli technologii świadczyć może fakt, że blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.

– Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8 punktów procentowych może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług, pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu – mówi Andrzej Gałkowski, partner, Financial Services Advisory, Head of Banking KPMG w Polsce.

Covid-19 trwale przyspieszył transformację cyfrową przedsiębiorstw

Zdaniem 47% respondentów ze świata i 52% z Polski pandemia trwale przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja. Spośród różnych inwestycji technologicznych, kluczowe w nowej rzeczywistości dla firm były nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności (47%), budowanie doświadczeń i zaangażowania klientów (44%) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (43%).

51% ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe, 13% prowadzi programy pilotażowe, a 21% aktywnie rozważa zastosowanie takich rozwiązań (co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Także ponad połowa badanych z Polski wdrożyła rozwiązania chmurowe, natomiast co czwarty respondent poważnie zastanawia się nad implementacją chmury. Innymi technologiami, których wdrożenie rozważają liderzy IT, są m.in. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (29% w skali globalnej i 25% w Polsce) oraz inteligentna automatyzacja (odpowiednio 30% i 25%). Autorzy badania zwracają uwagę na duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS – wdrożenia takich rozwiązań na dużą skalę zwiększyły się ponad trzykrotnie z 7% w 2019 r. do 23% w tym roku. Jedna na sześć ankietowanych firm uruchomiła platformę tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

– Polscy liderzy IT częściej dostrzegają rolę pandemii w przyspieszeniu transformacji cyfrowej niż ich zagraniczni koledzy. Nie powinno to dziwić. Polska gospodarka jako całość oceniana jest jako mniej innowacyjna niż gospodarki takich regionów, jak Skandynawia, Europa Zachodnia czy USA. Zaskakujące w badaniu jest to, że ankietowani w Polsce deklarują podobny poziom adopcji chmury jak reszta świata. Dotychczas, bazując chociażby na raportach Eurostatu, byliśmy przekonani, że poziom adopcji chmury w Polsce był jednym z najniższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nasz kraj potrzebował nadzwyczajnego czynnika, jakim jest pandemia, aby proces transformacji przyspieszył. Wydaje się jednak, że dla wielu polskich liderów IT przejście do chmury obliczeniowej wciąż oznacza wdrożenie platformy ułatwiającej zdalną pracę grupową. Ale to jedynie początek i nadrabianie dystansu wobec bardziej rozwiniętych rynków, na których znacznie szerszy zakres przetwarzania danych przenoszony jest do chmury – mówi Andrzej Gibas, partner associate, Business Advisory, Head of Markets KPMG w Polsce.

Praca zdalna sprzyja cyberatakom

Pomimo dużych nakładów finansowych zapewniających wzrost bezpieczeństwa i prywatności w czasie pandemii, aż 4 na 10 badanych na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków (43% w Polsce). 83% tych cyberincydentów było związanych z phishingiem, a 62% ze złośliwym oprogramowaniem. Dane te mogą świadczyć, że nagła konieczność pracy w trybie zdalnym zwiększyła ekspozycję pracowników na potencjalne ataki cyberprzestępców. Jednocześnie organizacje miały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć tę poważną zmianę organizacyjną. Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością techniczną na świecie (35% wskazań). Po raz pierwszy od ponad 10 lat umiejętność związana z bezpieczeństwem znalazła się na czele listy globalnych deficytów umiejętności technologicznych.

– Raport KPMG i Harvey Nash pokazuje, że te przedsiębiorstwa, które przed pandemią sformułowały i wdrożyły strategię predysponującą je do bycia cyfrowym liderem, w czasach pandemii radzą sobie znacznie lepiej. Ci trzymający się modeli „analogowych” mierzą się dzisiaj z zagrożeniem utraty znaczenia na rynku. Wiele firm podejmuje działania zmierzające do „szybkiego wejścia w świat cyfrowy”. A to oznacza nowe wyzwania i nowe zagrożenia, z którymi nie mierzyły się wcześniej. Nie dziwi wzrost zagrożenia i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw jest to nieznany, nowy świat. I te wyzwania także przyspieszą transformację do chmury. Mniejsze przedsiębiorstwa nie mają ani potencjału organizacyjnego, ani ekonomicznego, aby zaistnieć w cyfrowym świecie i jednocześnie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Korzystając z rozwiązań chmurowych, dostają ochronę w cyberprzestrzeni „w pakiecie” – mówi Andrzej Gibas.

Praca zdalna może zostać standardem także po pandemii

86% badanych wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Spośród respondentów z Polski aż 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie. W wyniku pracy zdalnej 70% badanych informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi, a 52% twierdzi, że stworzyło to kulturę integracji w zespole technologicznym.

– Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to także zagrożenie. Aż 84% liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Dostrzegają oni potrzebę formułowania i wdrożenia programów adresujących niebezpieczeństwa wynikające z braku interakcji pomiędzy pracownikami w świecie rzeczywistym i zastępowanie ich współpracą w przestrzeni wirtualnej – mówi Andrzej Gibas.

O raporcie:

Raport KPMG International i Harvey Nash pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?” powstał na podstawie największego pod względem liczby respondentów badania liderów działów IT na całym świecie. Badanie, w którym udział wzięło ponad 4200 dyrektorów IT (CIO) i liderów technologii, odbyło się dwuetapowo – pierwszy przed pandemią (rozpoczęty 17 grudnia 2019 r.), a drugi w jej trakcie (od 5 czerwca do 10 sierpnia 2020 r.). Badanie zostało przeprowadzone w 83 krajach, w tym także w Polsce.

(AM, źródło: KPMG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here