Terminy w II fazie PPK ulegną zmianie

0
739

W związku z koniecznością podejmowania przez pracodawców działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, rząd zamierza umożliwić pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób przesunięcie terminów na utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Uczestników II fazy systemu będą obowiązywać takie same terminy jak pracodawców z III etapu. To jedna z inicjatyw zapowiedzianych w ramach „Tarczy Antykryzysowej” – pakietu rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz przedsiębiorstw.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o PPK, najpóźniejsze terminy utworzenia Planów przez podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób to 24 kwietnia 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 11 maja 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK). Zapowiadana przez rząd zmiana ma polegać na przyjęciu, w odniesieniu do pracodawców z II fazy wdrożenia Planów, maksymalnych terminów obowiązujących III fazę, czyli: 27 października 2020 r. i 10 listopada 2020 r. (odpowiednio jak wyżej).

Przesunięcie terminów nie będzie skutkować zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy wdrożyli już PPK. Również sytuacja pracowników, dla których zawarto już umowy o prowadzenie Planów, nie ulegnie zmianie.

II faza wdrożenia PPK podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych:
obecnie obowiązujące terminy proponowane nowe terminy zawarcia umów
do 24 kwietnia 2020 r. umowa o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. umowa o zarządzanie PPK
do 11 maja 2020 r. umowa o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r. umowa o prowadzenie PPK

Dla pracodawców, którzy zostali objęci przepisami ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. i jeszcze nie wdrożyli PPK, zmiany te spowodują wydłużenie czasu na wybór instytucji finansowej, w tym na zawarcie porozumienia w tym zakresie z zakładowymi organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych, wydłużenie czasu na zawarcie umowy o zarządzanie Planem z wybraną instytucją finansową, wydłużenie czasu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla zatrudnionych oraz przesunięcie pierwszych wpłat do systemu.

Dla pracowników przesunięcie maksymalnego terminu na zawarcie umów o prowadzenie PPK może oznaczać późniejsze rozpoczęcie oszczędzania w systemie i późniejsze nabycie uprawnień do wpłaty powitalnej.

(AM, źródło: mojeppk.pl)