To będzie rok nowości!

0
878

Rok 2020 był rokiem szczególnym pod wieloma względami. Na nowo zdefiniował wiele pojęć, wymusił zmiany w wielu aspektach codzienności. Podobnie jak na nasze życie prywatne, znacząco wpłynął na życie zawodowe, na cały biznes ubezpieczeniowy.

Pandemia Covid-19 wymusiła zupełnie inne podejście do pracy, zarówno agenta z klientem, jak i towarzystw ubezpieczeniowych z agentami. Kontakty agentów z klientami w dużej mierze przeniosły się do świata wirtualnego, wykorzystując liczne narzędzia do prowadzenia spotkań czy wideokonferencji. Agenci docenili zdalne formy składania wniosków, nawet ci z nich, którzy dotychczas hołdowali bardziej tradycyjnym metodom pracy, zmuszeni zostali do poznania świata wirtualnego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, a zwłaszcza osoby współpracujące z sieciami agencyjnymi, szybko przeniosły swoją aktywność na zoomy, teemsy i tym podobne aplikacje. Okazało się, że mało popularne wcześniej i mało lubiane webinary stały się głównym narzędziem szkoleniowym. Wymagało to oczywiście nabycia nowych umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń. Niejako przy okazji okazało się, że szkolenia online są całkiem efektywne.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, nawet o dość konserwatywnym podejściu, zdecydowały się mocniej zaistnieć w świecie zdalnego zawierania ubezpieczenia na życie. Tym samym to, co z powodzeniem działało w „majątku” (czy ktoś pamięta jeszcze, jak wystawiało się papierową polisę OC?), zawitało do świata ubezpieczeń życiowych i wszystko wskazuje na to, że pozostanie już na dobre.

Należy też wspomnieć, że KNF wprowadziła doszczegółowienie zasad obowiązujących w zakresie m.in. zdalnego składania wniosków o ubezpieczenie na życie, przyczyniając się do powszechnego rozwoju tej formy zawierania ochrony.

Wojciech Soliński

Całkowicie zdalnie

Te zmiany doskonale odnajdą się również w roku 2021. Oczywiście, w dużej mierze to wynik sytuacji pandemicznej i licznych obostrzeń, ale można zaryzykować tezę, że świat kontaktów biznesowych w pewien sposób zmienił się już na zawsze.

To wszystko powoduje, że także SIGNAL IDUNA bardzo mocno postawiła na rozwój technologii i zdalnych form składania wniosków o ubezpieczenie. Kolejną odsłoną przeprowadzanych zmian będzie całkowicie zdalna ścieżka zawierania ochrony, bez konieczności podpisywania jakiegokolwiek dokumentu papierowego.

To duża innowacja w stosunku do tego, jak ten proces wyglądał dotychczas. A to nie koniec nowości.

Zdrowie

Do końca roku kolejne produkty pojawią się w portalu SIGnet tak, aby był on dla naszych agentów narzędziem skupiającym w jednym miejscu całą ofertę produktową.

Wraz z prezentacją nowej, całkowicie zdalnej ścieżki sprzedaży uproszczeniu ulegnie ankieta medyczna do najnowszej grupy otwartej SIGO. To wyzwanie szczególne, zwłaszcza w okresie pandemii.

Musimy pamiętać, że nie znamy jeszcze realnych czy przyszłych zdrowotnych konsekwencji Covid-19. Biznes ubezpieczeniowy to biznes opierający się – oczywiście w uproszczeniu – na danych statystycznych, które w przypadku Covid-19 dopiero będą powstawać w kolejnych latach.

W związku z powyższym, wyzwaniem staje się przygotowanie nowej odsłony ubezpieczeń zdrowotnych. Pytania, jak dostarczać usługę naszym klientom w okresie pandemii, jak na nowo zdefiniować ubezpieczenie zdrowotne, jak określić zakresy tego ubezpieczenia i jak to wszystko pogodzić z oczekiwaniami klientów, stanowią próbę sił. Próbę, którą podjęliśmy i na przełomie I i II kwartału zaprezentujemy zupełnie nową, odmienioną PEŁNIĘ ZDROWIA – nasze flagowe ubezpieczenie zdrowotne.

Sama pandemia wymusiła konieczność szybkiego włączenia szeroko rozumianej telemedycyny. Wszystkie ubezpieczenia zdrowotne SIGNAL IDUNA oferują tę możliwość praktycznie od początku pandemii.

Podróże

Połowa roku 2021 to nowa odsłona ubezpieczeń szkolnych na rok 2021/22 oraz wprowadzenie ubezpieczeń turystycznych do sieci multiagencyjnej.

SIGNAL IDUNA dotychczas w niewielkim stopniu oferowała ubezpieczenia turystyczne wśród agentów. W tym roku to się zmieni – będziemy tu korzystać z naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie współpracy z biurami podróży, by oferta SIGNAL IDUNA na dobre zagościła u agentów.

Pandemia kiedyś się skończy, a ruch turystyczny wróci na poziomy sprzed roku 2020. Wydaje się więc, że „travelka” już niedługo stanie się obowiązkową pozycją w ofercie agenta, bo to produkty, które dają szeroką ochronę naszym klientom nie tylko od zdarzeń losowych w trakcie wyjazdu, ale też przed konsekwencjami związanymi z odwołaniem podróży m.in. przez zachorowanie na Covid-19.

Sposób na sukces

Wyzwanie goni wyzwanie, zmiana goni zmianę. I o to właśnie w tym biznesie chodzi, by dopasowywać się jak najlepiej i jak najszybciej do sytuacji rynkowych i dawać co najlepsze klientom i agentom.

Towarzystwo, które znajdzie sposób na skuteczne dotarcie do serc agentów i klientów, najlepiej odpowie na ich potrzeby i oczekiwania, będzie mogło uznać rok 2021 za udany, za rok sukcesu.

Jestem przekonany, że ten sukces stanie się też udziałem SIGNAL IDUNA. Tego życzę nie tylko firmie, lecz przede wszystkim agentom i klientom, bo to ich zaufanie jest kluczem do naszej wygranej.

Wojciech Soliński
dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń