Tomasz Borowski prezesem Vienna Life

0
1267

Z dniem 1 października Tomasz Borowski zastąpił Pawła Ziembę na stanowisku prezesa Vienna Life. Zmiana u sterów wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tego samego dnia do władz spółki wszedł też Marek Gołębiewski.

Zmiana w zarządzie towarzystwa jest pokłosiem czerwcowej rezygnacji Pawła Ziemby oraz Witolda Czechowskiego (członka zarządu) z pełnienia dotychczasowych funkcji ze skutkiem na dzień 30 września obecnego roku. Według Vienna Life o złożeniu rezygnacji przez obu menadżerów zdecydowały „postępująca ewolucja na rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dynamiczne zmiany regulacyjne oraz konieczność dywersyfikacji sieci dystrybucji i oferty produktowej spółki, w tym m.in. poprzez zacieśnienie współpracy dystrybucyjnej ze spółkami majątkowymi z grupy VIG”.

Marek Gołębiewski

Tomasz Borowski poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life kieruje biurem zarządu VIG Polska oraz pełni funkcję rzecznika prasowego grupy w Polsce. Z kolei Marek Gołębiewski odpowiada za obszary inwestycji i rozwoju, kontrolingu finansowego, skarbu oraz księgowości, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu Wiener TU. Natomiast Piotr Tański, który w zarządzie Vienna Life zasiada od 1 stycznia tego roku, odpowiada za obszary: zarządzana produktami, obsługi klienta, obsługi spraw spornych i reklamacji oraz biuro zarządzania ryzykiem. Poza obowiązkami w towarzystwie od 2008 roku związany jest z Compensa TUnŻ, gdzie jako członek zarządu odpowiada za Pion Technika.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl