Towarzystwa emerytalne Allianz i Aviva razem pod jednym szyldem

0
707

30 grudnia w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano połączenie Allianz Polska z Aviva PTE Aviva Santander. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska.

W najbliższym czasie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmieni nazwę na Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Połączenie obu otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządza obecnie PTE Allianz Polska, jest planowane na 12 maja 2023 roku.

Umowy zawarte z klientami i kontrahentami obowiązują na zasadzie kontynuacji. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

(AM, źródło: Allianz)