Trudne otoczenie zaczyna doskwierać ubezpieczycielom

0
705

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zakłady ubezpieczeń działające w Polsce musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Do najistotniejszych z nich należały: interwencja produktowa, która zaciążyła na wynikach sektora życiowego, oraz skutki zdarzeń katastroficznych i sytuacja na rynku budowlanym. Te z kolei mocno obciążyły sektor niekomunikacyjnych ubezpieczeń majątkowych. Natomiast segment obowiązkowych polis komunikacyjnych musiał borykać się z szybko rosnącą wartością średniej szkody przy jednoczesnym spadku średniej stawki.

Z raportu opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń podsumowującego rezultaty finansowe uzyskane przez polski rynek ubezpieczeń w I półroczu 2022 roku wynika, że w tym okresie Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia 35,45 mld zł. Przypis składki brutto był zatem o 2,99% wyższy od osiągnięcia sprzed roku, wynoszącego 34,42 mld zł. W pierwszej połowie 2022 r. Polacy otrzymali niemal 22,5 mld zł odszkodowań i świadczeń – o 12,9%. więcej niż rok wcześniej. W dużym stopniu wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim dotyczącymi ognia i innych żywiołów.

Interwencja produktowa zmieniła wzrosty w spadki

Półroczny przypis składki działu I uplasował się na poziomie 10 472,18 mln zł – o 5% niższym od uzyskanego w analogicznym okresie ub.r. (11 027,72 mln zł). Tempo spadku na koniec czerwca okazało się nieco niższe od odnotowanego w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku (5,54%).

– Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową obowiązującą od początku tego roku, ale też z coraz silniejszą presją inflacyjną, którą odczuwają Polacy, a co za tym idzie brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Podobnie jak w I kwartale, tak i teraz główną przyczyną obniżki była znacząca depresja w ubezpieczeniach z gr. 3 (polisy z UFK). Przypis składki w tym segmencie wyniósł 2090,14 mln zł, co było rezultatem o 29,9% słabszym od uzyskanego przed rokiem, tj. 2980,43 mln zł. Negatywnych efektów tej obniżki nie udało się zrekompensować osiągnięciami w pozostałych dwóch grupach stanowiących filar sprzedaży „życiówki”. W ubezpieczeniach na życie (gr. 1) przypis składki na koniec czerwca wyniósł 4552,79 mln zł, wobec 4428,6 mln zł rok wcześniej (+2,8% r/r). Z kolei polisy wypadkowe (gr. 5) wypracowały 3707,31 mln zł składek – o 6,3% więcej niż po 6 miesiącach 2021 r. (3489,07 mln zł).

Wzrost śmiertelności przestał być zmorą działu I

Wynik finansowy netto działu I uplasował się na poziomie 857,14 mln zł – o 5,43% wyższym od ubiegłorocznego, tj. 831,01 mln zł. Minimalnie polepszyła się też rentowność techniczna sektora – wynik techniczny „życiówki” wyniósł bowiem 1034,53 mln zł i był o 0,2% wyższy od odnotowanego przed rokiem (1032,45 mln zł). Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I poł. 2022 r. przez towarzystwa życiowe, czyli 9992,55 mln zł, była o 7,21% wyższa od ubiegłorocznej, która wyniosła 9329,52 mln zł. Był to w głównej mierze efekt wynoszącego blisko miliard złotych wzrostu wartości wypłat w gr. 3 – z 3948,63 mln zł na koniec czerwca ub.r. do 4922,73 mln zł rok później. Warto też zwrócić uwagę na przekraczający 415 mln zł (10,5%) spadek wartości wypłat z ubezpieczeń na życie. Fakt ten potwierdza kilkakrotnie sygnalizowany przez środowisko ubezpieczeniowe (m.in. PZU) spadek śmiertelności wynikający z pandemii Covid-19.

Zakłady z działu I uiściły 151,82 mln zł podatku dochodowego, wobec 221,25 mln zł przed rokiem (-31,38% r/r).

Majątek nadal w trendzie wzrostowym

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 24 978,76 mln zł składek brutto – o 6,78% więcej niż na koniec czerwca 2021 r. (23 392,51 mln zł).

Odbicie mimo spadku średniej składki

Składka zebrana z polis z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniosła 7526,66 mln zł – o 1,16% więcej niż w I poł. 2021 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7440,14 mln zł. Wzrost nastąpił też w segmencie AC, gdzie przypis zwiększył się o 12,85% r/r, z 4728,97 mln zł do 5336,56 mln zł. W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4844,7 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. (4555,44 mln zł przed rokiem, +6,3% r/r), oraz 3116,18 mln zł z autocasco (2812,8 mln zł, +10,79% r/r).

Z szacunków analityków PIU wynika, że średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I półroczu 482,4 zł, o 1,2% mniej niż przed rokiem (488 zł). Jednocześnie wartość średniej szkody wzrosła o 5,2% r/r, do 8796,5 zł (8337 zł na koniec czerwca 2021 r.).

– 18 lipca opublikowano nowe rekomendacje KNF, które będą miały duży wpływ na koszty napraw. Wejdą w życie 1 listopada tego roku. Ubezpieczyciele są prawnie zobowiązani do tego, by składki, które zbierają od kierowców, pokryły co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności. Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów. Podwyżki cen OC są więc bardzo prawdopodobne, będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw. Tymczasem klienci są zainteresowani tym, aby cena za to ubezpieczenie była jak najniższa. Dla wielu osób poniesienie tych kosztów będzie bardzo trudne. A to może oznaczać wzrost liczby nieubezpieczonych pojazdów. Zwracamy więc uwagę na to, by w tak trudnym momencie dla klientów nie generować kolejnych impulsów do podwyżek – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Pogoda dopiekła ubezpieczycielom

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. dział II wypłacił łącznie 12 514,72 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 17,94% więcej niż rok wcześniej (10 611,02 mln zł). Wzrost wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość zaznaczył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2022 r. prawie 1,3 mld zł, o 66,5% więcej niż rok wcześniej. Polacy wydali na ochronę majątku 6,8% więcej niż rok temu.

Zwiększyły się też wypłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych w porównaniu do roku ubiegłego. Izba podkreśla, że rok 2021 był specyficzny, ponieważ wiele projektów budowlanych realizowanych przez sektor publiczny, zabezpieczanych przez zakłady ubezpieczeń było na początku realizacji. Na tym etapie najczęściej nie dochodzi do żądania wypłat kwot z gwarancji. Dodatkowo zakłady ubezpieczeń odzyskały dużą część kwot w ramach regresu, co w sposób znaczący obniżyło łączną kwotę wypłat gwarancji za I półrocze 2021 r.

Na koniec czerwca 2022 r. wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 1417,81 mln zł i był o 25,21% niższy od rezultatu uzyskanego w I poł. 2021 r. (1895,73 mln zł).

Wynik techniczny uplasował się na poziomie 1366,73 mln zł – o 18,06% niższym od rezultatu po 6 miesiącach ub. roku (1668,02 mln zł). Zakłady majątkowe uiściły 429,3 mln zł podatku dochodowego (444,56 mln zł przed rokiem, -3,43% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl