TU Zdrowie wspiera walkę z POChP

0
422

TU Zdrowie włącza się w promocję programu „Weź głęboki oddech”, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Projekt jest prowadzony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Fundację NEUCA dla Zdrowia i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia POChP zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów, za chorobami serca, udarem mózgu i zapaleniem płuc. Liczbę chorych na POChP w Polsce ocenia się na ponad 2 miliony, co stanowi 5 procent społeczeństwa.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc rozwija się podstępnie przez wiele lat i we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów. Pierwszym symptomem jest kaszel, który początkowo jest lekceważony przez palaczy papierosów. Właściwa diagnostyka rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy chory zgłasza się do lekarza z powodu duszności podczas czynności, które wcześniej wykonywał bez trudu. Niestety u dużej części chorych duszność podczas wysiłku pojawia się dopiero w zaawansowanym stadium choroby. POChP niszczy układ oddechowy i sukcesywnie zmniejsza objętość płuc. Dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby – mówi Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie. – Za główny czynnik wywołujący POChP uznaje się palenie tytoniu. Zwalczenie nałogu jest dla chorych najskuteczniejszą metodą zapobiegania i leczenia. Jest to jednocześnie jedyna w pełni udowodniona metoda pozwalająca na zahamowanie postępu choroby. Do innych czynników rozwoju POChP zalicza się także m.in. zanieczyszczenie środowiska, a także używanie węgla i gazu w domu do gotowania i ogrzewania w słabo wentylowanych pomieszczeniach – dodaje.

Projekt „Weź głęboki oddech” ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie czynników wywołujących przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego mogą bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne w zakresie chorób płuc, skorzystać z poradnictwa w efektywnym rzuceniu palenia tytoniu i zwiększyć świadomość w zakresie działania szkodliwych czynników w środowisku pracy.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II otwarto Poradnię Antynikotynową, w której można umówić się do specjalisty leczenia uzależnień, psychologa, psychiatry oraz wykonać badania spirometryczne. Są tam też organizowane działania edukacyjne z profilaktyki POChP.

Podstawowym badaniem określającym pojemność płuc i diagnozującym POChP jest spirometria. Fundacja NEUCA dla Zdrowia zwraca uwagę na małą dostępność badań spirometrycznych, dlatego organizuje mobilne przychodnie, w których pacjenci mogą bezpłatnie zbadać swoje płuca i otrzymać profesjonalną poradę zdrowotną. W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

Ubezpieczeni w TU Zdrowie mogą wziąć udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki POChP. Za udział w nim, oprócz certyfikatu, otrzymają także zestaw witamin APTEO. Cały kurs obejmujący obejrzenie filmów edukacyjnych i wypełnienie ankiet zajmuje około 60 minut – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Kurs dostępny jest pod adresem https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.

(KS, źródło: TU Zdrowie)