TUW PZUW wprowadził ubezpieczenia OZE dla klientów korporacyjnych

0
219

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych poszerzył swoją ofertę o ubezpieczenia elektrowni wiatrowych „Siła Wiatru” oraz ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych „Moc Słońca”. Oferta jest skierowana do klientów korporacyjnych.

Nowe produkty są kolejnym proekologicznym przedsięwzięciem TUW PZUW po ubezpieczeniach paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych klientów w ramach programu affinity.

– Konsekwentnie realizujemy cele założone w naszej  strategii na lata 2021–2023 „Więcej wspólnych korzyści”. Jednym z nich jest właśnie promowanie odnawialnych źródeł energii. Systematycznie powiększamy swoją ofertę pod tym względem i rozwijamy produkty związane z nowym rynkiem energii – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

„Siła Wiatru” i „Moc Słońca” to kompleksowe ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk, w tym od uszkodzeń i utraty zysku, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu eksploatacji generatorów wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

Wprowadzenie polis TUW PZUW to kolejny krok w rozwijaniu zielonej oferty ubezpieczeniowej Grupy PZU, która chce wspierać swoich klientów i partnerów biznesowych w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Jesienią tego roku zakład udostępnił klientom indywidualnym PZU Eko Energię – produkt chroniący urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, a także zabezpieczający właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed ryzykiem przerw lub obniżonej efektywności w produkcji prądu. Swoją ofertę PZU skierował także do klientów korporacyjnych, wprowadzając na rynek ubezpieczenia PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń.

(AM, źródło: TUW PZUW)