TUW PZUW z najlepszymi wynikami w historii

0
833

Rekordowy przypis składki, rekordowe wyniki techniczny i finansowy, rekordowa liczba członków oraz rekordowe zaangażowanie pracowników – TUW PZUW ma za sobą najlepszy rok w swojej historii.

– Stworzyliśmy solidne fundamenty rozwoju, które dają obiecujące perspektywy również na przyszłość. Drugi rok z rzędu przekroczyliśmy miliard złotych rocznego przypisu składki, a więc strategiczny cel zakładany dopiero na 2024 rok. Plany sprzedażowe przekroczyliśmy prawie o połowę. Sprzedajemy nie tylko dużo, lecz także rentownie. Konsekwentnie budujemy przewagi konkurencyjne, które wyróżniają nas na rynku – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Towarzystwo zebrało w 2023 roku 1,16 mld zł składki, czyli o 11,2% więcej niż rok wcześniej. Wynik techniczny wyniósł 44,2 mln zł, a wynik finansowy –  37,6 mln zł netto. Wskaźnik mieszany (COR – Combined Ratio) uplasował się na poziomie 82,3%, a wskaźnik wypłacalności Solvency II znacząco przekraczał 200%. 

– Mamy za sobą historyczny rok ze względu nie tylko na wyniki, lecz także pionierskie inicjatywy, które zdecydują o naszym rozwoju w perspektywie lat, a nawet dziesięcioleci. Kluczowa jest ochrona ubezpieczeniowa przyszłej energetyki jądrowej w Polsce. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę ze światowym liderem w ubezpieczeniach cywilnych instalacji jądrowych Nuclear Risk Insurers. Mamy ambicję stać się agregatorem ubezpieczeniowego poolu atomowego, który zapewni ochronę inwestycjom jądrowym w Polsce – mówi Rafał Kiliński.

TUW PZUW kontynuuje rozwój w innych perspektywicznych obszarach. Należą do nich ubezpieczenia zdrowotne, których sprzedaż rok do roku wzrosła niemal trzykrotnie, a także ubezpieczenia affinity. Nowatorską inicjatywą jest ubezpieczenie krów mlecznych z wykorzystaniem mikrochipów, realizowane we współpracy z Polską Izbą Mleka.

– Dzięki strategicznym partnerstwom z dostawcami mediów z naszych ubezpieczeń affinity, obejmujących m.in. pomoc w przypadku awarii domowych, korzysta już co czwarte gospodarstwo domowe – zaznacza Rafał Kiliński.

Rosnącą skalę działalności towarzystwa obrazuje wzrost liczby jego członków – z 575 w 2022 r. do 623 na koniec ubiegłego roku.

– Rynek coraz szerzej otwiera się na ubezpieczenia wzajemne. Docenia, że są sprawdzoną, solidną i atrakcyjną formą ochrony ubezpieczeniowej. Dają wymierne korzyści finansowe, jak możliwość odzyskania części składki – wskazuje Rafał Kiliński. W 2023 roku, w rozliczeniu za poprzedni rok, towarzystwo wypłaciło rekordowe zwroty składek. Otrzymała je połowa uprawnionych.

TUW PZUW wspiera też ubezpieczonych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

– Należy do nich inżynieryjna analiza ryzyka, a także zainicjowany w ostatnim roku projekt Szpital 360. Łączy w spójną całość diagnozę problemów i zagrożeń z działaniami na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, które mają tym problemom zapobiegać. Uzupełnieniem jest prekursorska na rynku proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń medycznych – mówi Rafał Kiliński.

Tym działaniom towarzyszą społeczne inicjatywy na rzecz zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej. Najważniejszymi były wydanie bezpłatnego poradnika dla pacjentów „Vademecum zdrowia” i odwołująca się do niego kampania zdrowotna prowadzana wspólnie z PKP Intercity.

W badaniu zaangażowania pracowników, przeprowadzonym przez międzynarodową agencję Kincentric, towarzystwo uzyskało wynik na poziomie 85%, wyższy o prawie 30 pp. od średniej rynkowej. Znalazło się też wśród najlepszych pracodawców w Polsce.

(AM, źródło: TUW PZUW)