TUW „TUW”: Bezpieczny Agrobiznes w nowej odsłonie

0
1119

Opracowany przez TUW „TUW” pakiet Bezpieczny Agrobiznes, skierowany do przedsiębiorców rolnych został odświeżony. W część prac związanych z nową wersją produktu byli zaangażowani eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr hab. prof. UMK, Damian Walczak oraz dr Michał Ziemiak.

W ramach nowej, zaktualizowanej oferty, przedsiębiorcy rolni mogą ubezpieczyć:

  • mienie użytkowane do prowadzenia działalności rolniczej i przetwórczej, np. budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, przedmioty i środki nietrwałe czy wartości pieniężne;  
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, np. szyby w oknach i drzwiach, oszklenia ścienne i dachowe czy oszklenie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
  • mienie w transporcie (cargo), np. środki obrotowe (ziemiopłody), maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz zwierzęta gospodarskie;
  • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk;
  • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem, które wykorzystywane jest np. do prowadzenia działalności – zakres może zostać rozszerzony m.in. o OC pracodawcy, najemcy, wynajmującego oraz za podwykonawców i produkt rolno-spożywczy;
  • ochronę prawną, co umożliwia prawną reprezentację osoby ubezpieczonej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
  • NNW – ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy oraz podczas drogi do miejsca wykonywania pracy i z pracy zarówno przez osobę ubezpieczoną, jak i jej pracowników, a także podczas korzystania przez turystów z usług agroturystycznych

Nowością w pakiecie Bezpieczny Agrobiznes jest ubezpieczenie obejmujące ochroną działalność Kół Gospodyń Wiejskich, a także członkinie i członków KGW podczas wszelkiej aktywności związanej z działalnością Kół, takiej jak udział w spotkaniach, warsztatach, występach, targach czy wystawach. Dodatkowo właściciele zagród edukacyjnych mogą korzystać z ubezpieczenia przygotowanego przez TUW „TUW” specjalnie z myślą o organizatorach warsztatów przybliżających dzieciom, młodzieży i dorosłym życie na wsi.

(AM, źródło: TUW „TUW”)