TUW „TUW” frontem do klientów

0
210

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podjęło decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia udogodnień wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Udogodnienia te dotyczą m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych oraz NNW.

W ramach rozwiązań wprowadzonych przez TUW „TUW” w związku z koronawirusem towarzystwo zdecydowało, że niewykonanie przeglądów określonych w Prawie budowlanym, których termin przypadał w czasie epidemii, nie będzie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności z tytułu zawartych umów ubezpieczenia mieszkań, budynków prywatnych oraz budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i budynków jednostek samorządu terytorialnego, jak również znajdującego się w nich mienia. Odpowiedzialność zakładu będzie istniała, o ile przeglądy wykonywane były regularnie do końca lutego 2020 r. Rozszerzenie ma zastosowanie do pakietów ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczna Firma w TUW-ie, Bezpieczne Mienie oraz Bezpieczna Gmina.

Ponadto ubezpieczyciel postanowił zwiększyć odpowiedzialność za mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/zarobkowej lub wykonywania wolnego zawodu, objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych w pakiecie Bezpieczna Rodzina. Decyzją towarzystwa limit w wysokości 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych (nie więcej niż 5 tys. zł) został zwiększony do 20% (nie więcej niż 10 tys. zł).

Zmiany w warunkach ofert produktowych objęły również strażaków ubezpieczonych w TUW „TUW” w ramach NNW na zasadach określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Będą oni objęci ochroną ubezpieczeniową również w sytuacji, gdy ze względu na epidemię koronawirusa nie wykonali badań lekarskich dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych lub nie odbyli szkolenia pożarniczego, o którym mowa w w/w ustawie, pod warunkiem że przeprowadzali takie badania oraz szkolenia do końca lutego 2020 r.

(AM, źródło: TUW „TUW”)