TUW „TUW” i SGGW razem dla poszerzenia wiedzy i kompetencji

0
254

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało umowę o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Porozumienie przewiduje organizację praktyk i staży zawodowych dla studentów SGGW, szkoleń dla pracowników towarzystwa, a także realizację usług naukowo-badawczych zlecanych przez TUW „TUW”.

Zgodnie z podpisaną umową TUW „TUW” będzie zlecało SGGW usługi naukowo-badawcze, przyjmowało pracowników uczelni na płatne staże, a studentów na praktyki i staże zawodowe. Towarzystwo umożliwi także prowadzenie prac studialnych związanych z przygotowywaniem prac dyplomowych oraz będzie finansowo i rzeczowo wspierało SGGW w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Natomiast uczelnia będzie upowszechniała informacje o TUW „TUW” poprzez działalność dydaktyczną, a także prowadziła działania doszkalające dla pracowników zakładu.

Obie strony umowy zobowiązywały się do wspólnego organizowania kursów, seminariów oraz konferencji naukowych. Ich tematyka będzie nawiązywać zarówno do działalności TUW „TUW”, jak i SGGW. Prowadzone będą również badania naukowe, w których wezmą udział naukowcy z uczelni i pracownicy zakładu. Ponadto podpisane porozumienie przewiduje doskonalenie metod kształcenia na SGGW, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów tej uczelni w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.

(AM, źródło: TUW „TUW”)