TUW „TUW”: Oferta dla przedsiębiorców poszerzona o koszty odkażania pomieszczeń

0
510

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadza do pakietów Bezpieczna Firma, Bezpieczny Agrobiznes i Bezpieczna Gmina nowe klauzule. Rozszerzają one odpowiedzialność o koszty poniesione z tytułu w celu odkażania pomieszczeń.

W nowych klauzulach ochroną będą objęte koszty odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach poniesione w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ochrona nie będzie dotyczyła kosztów odkażania poniesionych w ramach działań prewencyjnych.

(AM, źródło: TUW „TUW”)