Pakiet Bezpieczna Szkoła TUW „TUW” w nowej odsłonie

0
210

TUW „TUW” wprowadziło zmiany w ubezpieczeniu Bezpieczna Szkoła, dzięki którym klienci mają możliwość dopasowania produktu do  potrzeb i oczekiwań. Oferta skierowana jest do dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych.

Ubezpieczenie Bezpieczna Szkoła zostało rozszerzone o świadczenie z tytułu zachorowania na boreliozę oraz z tytułu urazu niepowodującego uszczerbku na zdrowiu. Obie opcje są  dostępne w każdym oferowanym wariancie. Ochrona trwa całodobowo na terenie całego świata i obejmuje wyczynowe uprawianie sportów.

Jednocześnie zakład rozszerzył ofertę OC o możliwość dokupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla uczniów i studentów odbywających praktyki zawodowe.

Zmiana została przygotowana na rok 2022/2023. Produkt jest już dostępny u przedstawicieli TUW „TUW”.

(AM, źródło: TUW „TUW”)