TUW „TUW” z ofertą dla instytucji kościelnych i zakonnych

0
543

Podczas odbywającego się w dniach 22–24 maja Spotkania Księży Ekonomów Diecezjalnych TUW „TUW” przedstawiło propozycję ubezpieczeniową dla instytucji kościelnych, zakonnych i osób życia konsekrowanego. Oferta została opracowana na podstawie wieloletniego doświadczenia i współpracy z diecezjami Kościoła katolickiego skupionymi w Kościelnym Związku Wzajemności Członkowskiej „Św. Floriana”.

Związek został powołany w 1998 roku, by podnieść świadomość ubezpieczeniową w środowisku kościelnym, poprawić ochronę dóbr kościelnych oraz merytorycznie wesprzeć duchowieństwo w tym zakresie. Troska o świątynie i obiekty kościelne, połączona z ochroną osób duchownych i wiernych systematycznie się rozwija. Obecnie towarzystwo ubezpiecza około 2700 parafii w 13 diecezjach.

(AM, źródło: TUW „TUW”)