TUW „TUW” z ofertą dla pszczelarzy

0
615

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opracowało kompleksową ochronę ubezpieczeniową. W ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda” możliwe jest ubezpieczenie uli oraz rodzin pszczelich, pracowni pszczelarskich wraz z ich wyposażeniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem gospodarki pasiecznej.

Podstawowa ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak pożar, deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, silny wiatr, uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego czy wybuch. Ponadto może zostać rozszerzona o szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji (w tym wyrządzonej przez dzikie zwierzęta). Istotnym elementem jest także ubezpieczenie rodzin pszczelich od padnięcia w wyniku zatrucia środkami ochrony roślin stosowanymi do opryskiwania upraw polowych, sadów oraz lasów.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno pasieki stacjonarne, jak i wędrowne, czyli wywożone na sezonowe pożytki. Dopełnieniem oferty jest OC z tytułu posiadania pasieki.

(AM, źródło: TUW „TUW”)