TUW-y rosną aż miło

0
475

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Ich sprzedaż rosła w szybszym tempie niż całego rynku, a wskaźniki rentowności uplasowały się na poziomie znacznie powyżej zera.

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2023” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciele działający w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zebrali w sumie 778,05 mln zł składek brutto. Była to kwota o 29,8% wyższa od 599,42 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. Co ciekawe, poziom wzrostu rynku TUW-ów znacząco przewyższał wskaźnik uzyskany na koniec marca przez cały sektor ubezpieczeń w Polsce, tj. 10,89%.

Łączny kwartalny udział sektora TUW-ów w wyniku sprzedażowym krajowych zakładów ubezpieczeń w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku uplasował się na poziomie 3,87%. To zauważalna poprawa wobec rezultatu z analogicznego okresu poprzedniego roku, tj. 3,3%.

Lider inny niż PZU

O ile wśród towarzystw działających w formie spółek akcyjnych w obu działach kwartalnymi liderami sprzedaży były podmioty z Grupy PZU, to wśród TUW-ów pozycję numer jeden zajmowało TUW „TUW”. Jego przypis składki na dzień 31 marca uplasował się na poziomie 189,71 mln zł – o 15,12% wyższy niż przed rokiem (164,79 mln zł). Druga pozycja przypadła natomiast TUW PZUW, który zebrał 186,39 mln zł składek. Był to rezultat o 75,73% większy od osiągniętego w I kw. 2022 r., tj. 106,07 mln zł. Uwagę zwracał także świetny wynik trzeciego w zestawieniu Agro Ubezpieczenia TUW, który w ciągu dwunastu miesięcy urósł o 55,52%, z 67,41 mln zł do 104,84 mln zł. Łącznie cała trójka kontrolowała 61,81% rynku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w I kw. tego roku.

TUW-y na plusie

Przez pierwsze trzy miesiące 2023 r. TUW-y wypłaciły 347,81 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 2,37% mniej niż rok wcześniej. Wskaźnik dla całego rynku wyniósł natomiast 2,46%. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogły się też pochwalić znaczącą poprawą rentowności – ich wynik techniczny osiągnął poziom 12,41 mln zł, wobec 5,25 mln zł straty przed rokiem, natomiast zysk netto wyniósł 32,08 mln zł, wobec 4,51 mln zł na minusie po I kwartale 2022 roku.

Na dzień 31 marca 2023 roku w sektorze krajowych zakładów ubezpieczeń działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działalność prowadziło 9 podmiotów: dwa w dziale I oraz 7 w dziale II. Warto zauważyć, że wszystkie TUW-y poprawiły swoje wyniki sprzedażowe względem poprzedniego roku, a w przypadku większości z nich wskaźniki wzrostu uplasowały się na dwucyfrowym poziomie.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl