TUZ startuje z ofertą dla rolników

0
597

TUZ Ubezpieczenia jest kolejnym towarzystwem, które rozpoczyna oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa w sezonie wiosennym.

Oferta TUZ obejmuje ubezpieczenie upraw od ryzyk podstawowych, takich jak przymrozki wiosenne, grad i ujemne skutki przezimowania, a także od deszczu nawalnego, pioruna, lawiny, osunięcia ziemi, huraganu, suszy i powodzi, oraz ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie takich zdarzeń losowych, jak huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina.

Na życzenie klienta w obu przypadkach ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia (niedotowane).

Ochrona obejmuje plon główny następujących upraw rolnych: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, nasadzenia drzew i krzewów owocowych a także truskawek i roślin strączkowych, oraz zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie.

Umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dotacją do składki z budżetu państwa zawierane są do momentu wyczerpania limitu dopłat. Sprzedaż prowadzą agenci towarzystwa.

Wcześniej sprzedaż dotowanych ubezpieczeń rolnych rozpoczęły PZU SA i Generali. 1 marca dołączy do nich Agro TUW (dawne Pocztowe TUW).

(AM, źródło: TUZ)