TUZ Ubezpieczenia ulepsza „Bezpiecznego Rolnika”

0
893

23 listopada TUZ Ubezpieczenia wprowadziło poprawioną wersję pakietu „Bezpieczny Rolnik”. Jest to modułowa konstrukcja ubezpieczenia dla rolnika, która pozwala wybrać zakres ochrony najlepiej pasujący do danego gospodarstwa rolnego.

Wśród cech charakterystycznych „Bezpiecznego Rolnika” TUZ Ubezpieczenia wymienia kompleksowe ubezpieczenie mienia na jednej polisie agrocasco w wariancie all risk, zabezpieczające maszyny i sprzęty rolnicze. Ponadto w agrocasco brak amortyzacji na sprzęty i maszyny rolnicze nawet do 15 lat oraz brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. Klient ma też możliwość ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów w wariancie all risk albo od ryzyk nazwanych.

Pozostałe cechy charakterystyczne polisy to: ubezpieczenie szyb i elementów szklanych również w budynkach gospodarczych, wartość odtworzeniowa dla ruchomości domowych i stałych elementów bez względu na ich wiek, dodatkowe OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną do 200 tys. zł oraz możliwość rozszerzenia tej polisy o szkody w agroturystyce i pomocy sąsiedzkiej.

(AM, źródło: TUZ Ubezpieczenia)