TUZ Ubezpieczenia: W tym roku może paść rekord pożarów w przedsiębiorstwach

0
622

Pożar największej warszawskiej hali targowej Marywilska 44 sprawił, że przedsiębiorcy weryfikują stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego swoich firm. Ochronę przed skutkami pożarów zapewniają ubezpieczenia. Eksperci TUZ Ubezpieczenia przypominają, że przedsiębiorca musi jednak pamiętać o spełnieniu kilku wymogów, żeby móc liczyć na odszkodowanie.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko w ubiegłym roku pożary dotknęły 2123 obiekty produkcyjne i 862 magazyny. To oznacza średnio 8 interwencji dziennie. Duża liczba pożarów, które już miały miejsce w tym roku, może spowodować, że 2024 r. okaże się rekordowy. Do najczęstszych przyczyn pożarów w halach produkcyjnych czy magazynach należą m.in. awarie instalacji i urządzeń elektrycznych, nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja urządzeń i maszyn, awaria sprzętu grzewczego, niewłaściwe przechowywanie materiałów łatwopalnych i substancji chemicznych czy palenie papierosów i otwarty ogień.

– Wypełnienie wszystkich działań mających na celu zapobieganie pożarom to obowiązek, który w dużym stopniu pozwala na ochronę przedsiębiorstwa przed tym trudnym wydarzeniem. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia nie dają stuprocentowej pewności. Zdarzenia losowe charakteryzują się nieprzewidywalnością, stąd istotna rola ubezpieczeń w obniżaniu ryzyka. Dobrze zaprojektowana polisa pozwala na pokrycie kosztów odbudowy, napraw czy zakupu nowych urządzeń, co zapewnia przedsiębiorstwu skrócenie kryzysowego okresu i daje szansę na szybki powrót do działalności – mówi Grzegorz Wilk, kierownik Biura Likwidacji Szkód Korporacyjnych TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przed pożarem

Towarzystwa zazwyczaj umożliwiają objęcie przedsiębiorstwa ochroną na wypadek pożaru w ramach ubezpieczenia mienia firmy.

– Jednym z warunków wypłaty odszkodowania jest spełnienie definicji pożaru. Ta sama w sobie jest dość szeroka i wynika z niej, że pożar to „ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, niezależnie, czy pochodzi z zewnątrz, czy z wnętrza maszyny lub urządzenia”. Ta definicja sprawia, że ochroną objęta zostaje znamienita większość szkód pożarowych w przedsiębiorstwach – mówi Grzegorz Wilk.

Drugim warunkiem wypłaty należnego odszkodowania jest spełnienie obowiązków z OWU, m.in. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów Prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.

Kiedy polisa nie zadziała?

Nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zapobieganie powstaniu szkód, daje ubezpieczycielowi prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Najczęściej występującą przyczyną oddalenia roszczeń jest brak przeprowadzenia ustawowo wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej w przypadku szkody, której ustaloną przyczyną było zwarcie danej instalacji.

– Bardzo ważnym aspektem w toku likwidacji szkody jest ustalenie bezpośredniego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy przyczyną szkody, a ustalonym zaniedbaniem lub zaniechaniem działania po stronie przedsiębiorcy. W powyższym przykładzie jest to brak przeprowadzonej kontroli instalacji elektrycznej mającej bezpośredni wpływ na powstanie szkody – dodaje Grzegorz Wilk.

Rzadziej spotykanym wyłączeniem jest wina umyślna reprezentantów ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Jest to typowe wyłączenie, jakie w swoich OWU posiadają ubezpieczyciele na polskim rynku.

(AM, źródło: Brandscope)