TUZ Ubezpieczenia z nową ofertą OC dla biznesu

0
484

Oferta ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla biznesu TUZ Ubezpieczenia została w ostatnim czasie rozbudowana o nowy produkt: OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia. Szczególną specjalizacją pozostaje ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

W najnowszej propozycji ubezpieczenia OC TUZ Ubezpieczenia skupiło się na rozbudowie zakresu oferty. Charakterystycznymi cechami  nowego produktu są:

  • szeroki zakres podstawowy obejmujący m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców);
  • rozszerzony zakres terytorialny (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia lub cały świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii);
  • definicja pracownika rozszerzona o pracownika tymczasowego;
  • włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi;
  • rozszerzenie klauzuli OC o zatrucie pokarmowe,
    dodanie do standardu ochrony niezbędnych kosztów ochrony prawnej lub wynagrodzenia rzeczoznawców;
  • 27 możliwych klauzul rozszerzających.

(AM, źródło: LinkedIn)