Ubea: Nietrzeźwego sprawcy wypadku profil własny

0
224

Eksperci Ubea sprawdzili na podstawie policyjnych statystyk i danych GUS, jacy kierowcy najczęściej jeżdżą pod wpływem alkoholu. Z ich analizy wynika m.in., że jednym z najniebezpieczniejszych pod tym względem województw jest łódzkie, zaś prawie połowa sprawców tego typu zdarzeń jest w wieku 25–39 lat.

Z analizowanych danych wynika, że od kilku lat spadkowy trend dotyczący liczby wypadków z udziałem osób po spożyciu alkoholu wyraźnie spowolnił. Pomiędzy 2015 r. a 2017 r. ich liczba spadła z 3128 do 2788 zdarzeń. Tymczasem różnica między danymi z 2017 r. a 2019 r. wynosi już tylko 71 zdarzeń.

Dodatkowo, mimo że wypadki z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego stanowiły w 2019 r. jedynie 9% ogółu zdarzeń, były one przyczyną 11,2% ofiar śmiertelnych.

– Zdarzenia, w których uczestniczą osoby w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, cechują się więc większą śmiertelnością od przeciętnej – zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.

Dane policyjne pozwalają również sprawdzić, w której części Polski wypadki drogowe z udziałem nietrzeźwych osób zdarzają się najczęściej. Problematycznymi obszarami są 4 województwa:

 • łódzkie,
 • mazowieckie,
 • małopolskie,
 • śląskie.

Eksperci Ubea sprawdzili dodatkowo, jak wygląda liczba wypadków z udziałem uczestników ruchu będących pod działaniem alkoholu w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców danego regionu w wieku co najmniej 20 lat. Wyniki analizy sugerują, że wypadki z udziałem nietrzeźwych osób (w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu) często zdarzają się na terenie województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

– Dwa pierwsze regiony nieco „usprawiedliwia” ich tranzytowy charakter skutkujący dużym natężeniem ruchu drogowego – zauważa Paweł Kuczyński, prezes Ubea.

Około 80% nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierowcy pojazdów. Zdecydowanie przeważali tutaj kierowcy samochodów osobowych (66% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu) – podaje Andrzej Prajsnar.

Wiekowy rozkład liczby sprawców wypadków drogowych znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub stanie po spożyciu alkoholu wyglądał następująco:

 • 7–14 lat: 0,1% sprawców w 2019 r.
 • 15–17 lat: 1,5%
 • 18–24 lata: 19,5%
 • 25–39 lat: 42,8%
 • 40–59 lat: 26,5%
 • 60 lat i więcej: 9,5%
 • brak danych: 0,1%

Warto odnotować, że to wcale nie najmłodsi kierowcy pod wpływem alkoholu są największym problemem i zagrożeniem. – Uwagę zwraca udział osób w wieku 25–39 lat (ok. 43%), które jednocześnie stanowią około 20% całej populacji kraju – komentuje Paweł Kuczyński.

(AM, źródło: Ubea)