Chmura obliczeniowa odgrywa coraz większą rolę w ubezpieczeniach

0
156

Pandemia Covid-19 wystawiła sektor ubezpieczeniowy na wielką próbę, ale jednocześnie stała się impulsem do zmian. Ubezpieczenia w ciągu zaledwie tygodnia po ogłoszeniu lockdownu stały się całkowicie zdalne. To pokazało, że cyfryzacja procesów biznesowych, w tym chmura obliczeniowa, odgrywa szczególną rolę – pisze na blogu PIU Łukasz Marczyk, szef praktyki ubezpieczeniowej Accenture w Polsce.

Chmura obliczeniowa odgrywa niezwykle istotną rolę w obliczu cyfrowej transformacji. Istnieje wiele korzyści płynących z jej wdrożenia: pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim na wzrost biznesu i wprowadzanie innowacji. Jak wynika z badań, firmy uzyskują dwu- a nawet trzykrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy, kiedy inwestują strategicznie w chmurę obliczeniową. To jeden z powodów, dla których stała się ona integralną częścią technologii i katalizatorem dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Potwierdza to badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Accenture wśród dużych firm z 17 krajów, z 11 różnych branż, osiągających więcej niż 1 mld USD dochodów rocznie. Okazuje się, że średnio 54% systemów oraz przetwarzanych danych przedsiębiorstw znajduje się już w chmurze.

Chmura w Europie i w Polsce

W 2020 r. zaledwie 36% wszystkich przedsiębiorstw w UE wykorzystywało wspomniane usługi w swoich organizacjach. Wśród krajów, w których wykorzystanie rozwiązań chmurowych jest na znacznie niższym poziomie, poniżej średniej krajów UE, jest m.in. Polska. Choć plasujemy się na końcu zestawienia, to w 2020 r. już co czwarty przedsiębiorca deklarował wykorzystanie płatnych usług chmury obliczeniowej. W porównaniu z poprzednimi latami oznacza to wyraźny wzrost z blisko 11% w 2018 r. do 24% w 2020 r.

W 2018 r. wartość rynku chmurowego w Polsce była szacowana na ponad miliard złotych. Średnia roczna skumulowana stopa wzrostu w latach 2014–2018 osiągnęła wartość 22%. Jeśli to tempo wzrostu się utrzyma, w 2022 r. wartość tego rynku zwiększy się do 2 mld zł, a do 2026 r. przekroczy nawet 5 mld zł. Prognozy IDC przewidują, że wydatki na publiczne i prywatne usługi chmurowe w Polsce do 2023 r. będą zwiększać się w średnim tempie 15,7% rocznie.

Migracja do chmury w branży ubezpieczeń nabiera tempa

Ze względu na złożoność procesów związanych z adaptacją chmury poszczególne branże w różnym stopniu stosują te rozwiązania. Sektor ubezpieczeń, chociaż nie jest pionierem w adaptacji rozwiązań chmurowych w porównaniu z innymi firmami świadczącymi usługi finansowe, notuje dynamiczny wzrost. Obecnie przechodzi z fazy wczesnej adaptacji chmury tzw. early adoption do fazy powszechnego stosowania „production use”. Szacuje się, że osiągnięcie pełnej dojrzałości w zakresie adaptacji technologii chmurowych może zająć branży od 2 do 5 lat.

Wdrożenia chmurowe w ubezpieczeniach

Zakłady ubezpieczeń dostrzegły, że stale rosnący i rozwijający się rynek wymaga od nich szybkich reakcji. Wdrożenia technologii chmurowych postępują bardzo szybko, ukazując rosnące zaufanie ubezpieczycieli do chmury publicznej. W 2019 r. Accenture przeprowadziło globalne badanie firm z tego sektora pod kątem wdrożeń oraz korzystania z usług chmurowych – „Accenture Cloud Readiness Report in Insurance”. Raport sporządzono na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród 50 (CIO, CTO) globalnych zakładów ubezpieczeń, których roczne dochody przekraczają milion dolarów. 9 na 10 badanych wskazało, że posiada długoterminowy plan rozwoju w obszarze technologii. Ponadto 68% respondentów mogło pochwalić się przeprowadzeniem analizy oraz przygotowaniem planu migracji do chmury.

Już po kryzysie finansowym w 2008 r. sektor ubezpieczeniowy położył znacznie większy nacisk na rozwój technologiczny, dostrzegając, że może być on kluczowym elementem budującym nie tylko bezpieczeństwo organizacji, ale również przewagę konkurencyjną. Wykorzystanie chmury jest kolejnym etapem tego rozwoju, a sama pandemia stała się jego punktem zwrotnym. Spowodowała, że na znaczeniu w branży ubezpieczeniowej zaczęły zyskiwać rozwiązania chmurowe wspierające interakcje z użytkownikami z wykorzystaniem AI, cyfrowe aplikacje dla klientów, systemy wsparcia pracy zdalnej i grupowej oraz platformy Customer Engagement mające na celu inteligentne (wsparte analityką predykcyjną), omnikanałowe angażowanie klientów ubezpieczycieli w cyfrowych ścieżkach. Mimo że elementy te przynoszą wysoką wartość biznesową, do tej pory nie były zbyt często wykorzystywane w chmurze.

Czy branża ubezpieczeń w Polsce przekonała się już do chmury obliczeniowej?

Accenture i Polska Izba Ubezpieczeń, sprawdziły, czy polska branża ubezpieczeń przekonała się już do chmury i czy wykorzystuje jej potencjał. Branża ubezpieczeniowa zaczęła postrzegać chmurę obliczeniową jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak jej wykorzystanie wciąż budzi wiele obaw. Związane są one m.in. z wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwem danych czy też koniecznością dostosowania systemów i aplikacji biznesowych. Zespół ekspertów Accenture opracował raport, który ma na celu rozwiać te wątpliwości.

(AM, źródło: PIU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here