Ubezpieczenia grupowe ograniczają absencję chorobową

0
734

Medycyna pracy to nie tylko obowiązek, ale i cenne narzędzie pozwalające pracodawcom dbać o zdrowie i efektywność pracowników. Uzupełnienie obowiązkowych badań okresowych o odpowiednie działania profilaktyczne może znacząco wpłynąć na polepszenie samopoczucia pracowników i zmniejszenie absencji chorobowej.

Medycynę pracy traktuje się często wyłącznie jako jedną z formalności, których należy dopełnić, żeby prowadzić działalność. W związku z tym pracodawcy zazwyczaj niezbyt się przejmują, czy usługi medyczne dla pracowników, za które zapłacili, mają rzeczywisty wpływ na ich zdrowie i funkcjonowanie firmy. To błąd. Zwłaszcza że ewentualna absencja chorobowa generuje dodatkowe koszty dla pracodawców.

Nieobecność pracownika z tytułu zwolnienia lekarskiego zawsze stanowi obciążenie dla pracodawcy. Wpływa nie tylko na sprawność działania firmy, ale też bezpośrednio na finanse przedsiębiorstwa. Dobitnie pokazują to dane ZUS. W I kwartale tego roku pracodawcy wydali na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 2067,6 mln zł. To o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko część wydatków. Ponadto muszą ponieść koszty związane z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy, jak wynagrodzenie nadgodzin czy zastępstw. Sposobem na zminimalizowanie liczby zwolnień lekarskich w firmie jest zapewnienie zatrudnionym dostępu do odpowiednich świadczeń profilaktycznych w ramach medycyny pracy – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Jak dobrać optymalne ubezpieczenie?

Przedsiębiorcy przed wybraniem wariantu polisy dla pracowników powinni zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim powinni przeanalizować, jakie problemy zdrowotne są najczęściej spotykane wśród przedstawicieli branży, w której działają. Warto również zapoznać się z rządowym wykazem chorób zawodowych. Drugim krokiem jest przyjrzenie się strukturze wiekowej zatrudnionych przez siebie osób. Te informacje powinny być podstawą przy wyborze świadczeń medycznych, które winna uwzględniać oferta towarzystwa ubezpieczeń.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników i przedsiębiorców, SALTUS Ubezpieczenia przygotował 9 Pracowniczych Programów Profilaktycznych, które służą zwalczaniu najpowszechniej występujących u polskich pracowników problemów zdrowotnych. Co więcej, pracodawcy powinni również zachęcać do aktywnego korzystania ze świadczeń i przypominać o kontroli stanu zdrowia co najmniej raz w roku.

Dostosowanie do charakteru obowiązków służbowych

Praktycznie w każdej firmie, poza najmniejszymi, mamy do czynienia z kilkoma profilami wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie, odmiennymi problemami zdrowotnymi, na które są narażeni pracownicy. Przykładowo, pracownicy biurowi powinni mieć zapewniony stały dostęp do profilaktyki zapobiegającej powstawaniu nabytych wad postawy oraz nabytych wad wzroku, z uwagi na spędzanie wielu godzin przed ekranem monitora w pozycji siedzącej. Z kolei pracownicy linii produkcyjnych zazwyczaj pracują w hałasie, zatem warto zapewnić im odpowiednią profilaktykę przeciwdziałającą powstawaniu chorób narządu słuchu.

Nie można też zapominać o następstwach wypadków przy pracy. Również w tym obszarze SALTUS Ubezpieczenia oferuje dodatkowe wsparcie w postaci Pracowniczego Programu Profilaktycznego Następstw Urazów, zapewniającego m.in. szybki dostęp do rehabilitacji.

Z jakimi problemami borykają się poszczególne pokolenia pracowników?

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację ekonomiczną i demograficzną w Polsce, coraz więcej firm wśród zatrudnionych posiada przedstawicieli aż trzech różnych pokoleń – X, Y i Z. Każde z nich boryka się z problemami zdrowotnymi charakterystycznymi nie tylko dla określonego wieku, ale również samego pokolenia. Analizując ofertę ubezpieczyciela, należy zatem odpowiednio dobrać proponowane programy profilaktyczne, uwzględniające np. problemy onkologiczne, w przypadku pokolenia X (pokolenia PRL-u), czy neurologiczne, z którymi borykają się Millenialsi. Z kolei jednym z głównych problemów najmłodszego pokolenia są nabyte wady postawy.