Ubezpieczenia korporacyjne rozwijały się na poziomie inflacji

0
513

Z szacunków Warty wynika, że w całym 2023 roku dynamika składki w ubezpieczeniach korporacyjnych wyniosła 111%. W ocenie ekspertów ubezpieczyciela wynik ten jest wypadkową kilku elementów: wzrostów cen wynikających z inflacji, umów wieloletnich oraz inwestycji infrastrukturalnych i projektów stoczniowych.

Ubezpieczyciel oszacował, że w IV kwartale minionego roku dynamika ubezpieczeń korporacyjnych wyniosła 111% i jest odbiciem po niższych dynamikach w poprzednich dwóch kwartałach (116% w pierwszym, 109% w drugim oraz 108% w trzecim). Według ekspertów Warty powody tego wzrostu są złożone. Z jednej strony jest to nieregularność wynikająca z umów wieloletnich, natomiast z drugiej – inwestycje infrastrukturalne i stoczniowe z istotną składką w skali rynku, jakie pojawiły się w 2023 r. Z trzeciej zaś strony cały czas inflacja jest na poziomie wymagającym podwyżek, aby zabezpieczyć przyszłe szkody.

Szkodowe perspektywy korporacyjnej „komunikacji”

W segmencie Motor Corpo roczna dynamika składki wyniosła 108%. W ostatnim kwartale nastąpiło zaostrzenie widocznego wcześniej trendu spadkowego (I–III kw. odpowiednio: 114%, 111% i 102%). Warta wskazuje, że w ostatnich dwóch kwartałach dynamika uplasowała się na poziomie poniżej inflacji, co będzie w przyszłości skutkować wzrostem szkodowości.

Ubezpieczenia Fire&Property (majątkowe grupy ubezpieczeń 8 i 9) osiągnęły roczną dynamikę wielkości 112%. W tym segmencie występuje istotna zmienność dynamiki w ujęciu kwartalnym (odpowiednio: 118%, 101%, 119% i 111%). Niska dynamika II kw. była efektem bazy, tj. umów wieloletnich oraz inwestycji budowlanych w poprzednim roku, natomiast wysoka w III kw. to m.in. efekt składki związanej z budową morskich farm wiatrowych. Dodatkowo w tych ubezpieczeniach cały czas następuje aktualizacja sum ubezpieczenia wynikająca z utrzymującej się inflacji.

Mocny wzrost na morzu

Stabilny wzrost odnotował segment Liability (gr. 13). W całym 2023 roku osiągnął on dynamikę na poziomie 116%, przy bardzo zrównoważonym wzroście w poszczególnych kwartałach (odpowiednio: 116%, 117%, 116% i 114%).

W ubezpieczeniach morskich (gr. 6 i 12) roczna dynamika osiągnęła wysoki poziom 188%, choć poszczególne kwartały zachowują się bardzo rożnie (145%, 188%, 40% i 365%). Na wyjątkowo wysoki rezultat w ostatnim kwartale wpłynęły inwestycje stoczniowe.

Gwarancje na poziomie inflacji

Ubezpieczenia lotnicze (gr. 5 i 11) uzyskały roczną dynamikę rzędu 117%. W każdym kwartale wzrosty przewyższały wskaźnik inflacji (124%, 118%, 111% i 115%). Na te wzrosty wpłynęły podwyżki cen oraz zmiany kursów walut. W gwarancjach ubezpieczeniowych (15) dynamika w całym 2023 wyniosła 111%. W tym czasie dynamika liczby gwarancji wyniosła 105%, co świadczy o tym, że dynamika składki została uzyskana większymi gwarancjami.

(AM, źródło: Warta)