Ubezpieczenia KUKE GAP będą dostępne do końca roku

0
267

Komisja Europejska przedłużyła do końca grudnia 2021 roku możliwość udzielania państwowych gwarancji ubezpieczeniom krótkoterminowych kredytów eksportowych dotyczących rynków Unii i wybranych krajów OECD. Oznacza to, że polscy eksporterzy mogą korzystać z dwóch wersji oferowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpieczenia należności handlowych KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ o pół roku dłużej.

– Z zebranych przez Komisję opinii wynika, że pomimo wychodzenia europejskiej gospodarki z zapaści i optymistycznych prognoz na ten rok, eksporterzy nadal nie mogą znaleźć ubezpieczenia dla swoich transakcji sprzedaży do krajów Wspólnoty na zasadach komercyjnych. Widać, że KE niepokoi się o stan koniunktury i dlatego uznała za niezbędne przedłużenie możliwości wspierania eksportu przez udzielanie państwowych gwarancji. Warto więc wykorzystać tę sposobność do prowadzenia sprzedaży w bezpieczny sposób i jednocześnie wchodzenia na kolejne rynki, gdy nasi konkurenci są osłabieni konsekwencjami pandemii – mówi dyrektor departamentu sprzedaży KUKE Elżbieta Kacprzykowska.

Z KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ skorzystało w KUE przez ostatnie miesiące kilkaset firm z różnych branż, ubezpieczając swoją sprzedaż przede wszystkim do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz krajów Europy Środkowej. Sektorowo największy udział mają: producenci tworzyw sztucznych (13%), żywności i produktów spożywczych (12%), a także branże drzewna (9,4%), hutnicza (8,6%), meblarska (8,1%) oraz transportowa (5,7%). Zawarcie umowy ubezpieczenia i zarządzanie nią odbywa się w formie elektronicznej, a ocena ryzyka kontrahenta jest bezpłatna.

Więcej szczegółów na temat KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+:

(AM, źródło: KUKE)