Ubezpieczenia OC coraz bardziej rentowne

0
190

Zebrane przez Komisję Nadzoru Finansowego informacje na temat wyników rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2021 roku potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia Polskiej Izby Ubezpieczeń, np. wzrost sprzedaży w obu obszarach działalności. Sporządzone przez KNF podsumowanie rezultatów rynkowych pokazało również, iż mimo rynkowych sygnałów o rosnącej konkurencji w OC, segment ten może pochwalić się bardzo wysokim wzrostem rentowności technicznej.

Z dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2021” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące 2021 roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 17 637,11 mln zł składek brutto. Była to kwota o 5,35% wyższa od 16 740,85 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady spadła o 3,22% r/r, z 10 583,07 mln zł na koniec marca poprzedniego roku do 10 242,53 mln zł obecnie. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 1264,07 mln zł był o 14,21% niższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., tj. 1477,43 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 7,63% r/r – z 1053,29 mln zł rok wcześniej do 1133,64 mln zł

Dział I

Według danych zebranych przez Komisję, w I kwartale 2021 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5557,34 mln zł, co było wynikiem o 6,56% lepszym od 5215,06 mln zł zebranych w analogicznym okresie 2020 r. Przez trzy miesiące tego roku firmy z działu I wypłaciły w sumie 4774,54 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 6,67% mniej niż na koniec marca 2020 r. (4739,02 mln zł).

Wynik techniczny działu I wyniósł 527,28 mln zł, wobec 787,78 mln zł na koniec marca 2020 r. (-33,07% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 365,24 mln zł wobec 653 mln zł rok wcześniej (-44,07% r/r).

Dział II

Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 12 079,77 mln zł – o 4,81% wyższym od 11 525,79 mln zł zebranych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Opracowanie KNF potwierdziło sygnalizowany już wcześniej przez PIU wzrost przypisu z OC posiadaczy pojazdów lądowych. Na dzień 31 marca 2021 r. wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10 wyniósł 3716,2 mln zł wobec 3687,18 mln zł w I kw. 2020 r. Wzrost o 0,79% r/r oznacza zakończenie obserwowanego od I kw. 2019 r. spadku przypisu składki w tym segmencie.

Mimo to średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła 496 zł, o 11,6% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8035 zł, o 11,3% więcej niż przed rokiem.

– Ubezpieczyciele powinni konkurować przede wszystkim jakością obsługi, np. poprzez uczestnictwo w systemie bezpośredniej likwidacji szkód. Zbyt duży spadek stawek prowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia kilka lat temu – wojna cenowa na rynku OC skończyła się znacznymi podwyżkami cen, co wzbudziło zrozumiały sprzeciw społeczny. Obniżanie składek przy wzroście kosztów tylko pozornie jest korzystne dla kierowców. W długim okresie nie ma pozytywnego efektu ani dla branży, ani dla klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU.

Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zebrano 2379,37 mln zł składek – o 1,36% więcej niż przed rokiem (2249,21 mln zł).W sumie segment komunikacyjny wypracował 6095,58 mln zł składek brutto. Rok wcześniej jego rezultat uplasował się na poziomie 5936,39 mln zł, co oznacza wzrost o 2,68% r/r.

Techniczny skok w OC

Z raportu KNF wynika ponadto, że w I kwartale tego roku znacząco poprawił się wynik techniczny segmentu komunikacyjnego (OC+AC). Łączny rezultat z działalności bezpośredniej w ubezpieczeniach z grup 3 i 10 wyniósł 299,68 mln zł, o 39,9% więcej od 214,22 mln zł uzyskanych na koniec marca 2020 r. Była to w głównej mierze zasługa znaczącej poprawy rentowności technicznej w OC posiadaczy pojazdów lądowych. Wynik techniczny w gr. 10 uplasował się bowiem na poziomie 179,07,8 mln zł – o 226,78% wyższym od ubiegłorocznych 54,8 mln zł. Ten rezultat pozwolił zniwelować negatywne skutki spadku w AC. Wynik techniczny w autocasco spadł bowiem ze 159,42 mln zł po I kwartale ub.r. do kwoty 120,61 mln zł raportowanych na dzień 31 marca 2021 roku (-24,34% r/r).

Mniej wypłat, wyższa rentowność

Po 3 miesiącach 2021 r. wynik techniczny dla całego rynku wyniósł 736,79 mln zł wobec 685,65 mln zł rok wcześniej (+7,46% r/r). W I kw. tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5467,99 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 6,43% mniej niż na koniec marca ub.r., kiedy to wartość zaspokojonych roszczeń wyniosła 5844,05 mln zł. W raporcie KNF podano również, że na dzień 31 marca 2021 r. kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych  ubezpieczeń z gr. 10 uplasowała się na poziomie 2368,37 mln zł z (2502,28 mln zł przed rokiem, -5,4% r/r). Z kolei wypłaty z autocasco sięgnęły 1446,74 mln zł – o 2,44% mniej niż rok wcześniej, tj. 1482,87 mln zł.

Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 768,4 mln zł, o 91,96% więcej niż rok wcześniej (400,29 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here