Ubezpieczenia odpowiedzią na lęk przed przyszłością

0
664

Pandemia, inflacja, digitalizacja i cyfryzacja wszelkich procesów, dokumentów, systemów oraz rozwój sektora odnawialnych źródeł energii – powyższe zjawiska towarzyszące nam w obecnych czasach mają przemożny wpływ na zmiany postępujące w dziedzinie ubezpieczeń korporacyjnych.

W chwili gdy wybuchła pandemia Covid-19, świat wstrzymał oddech. To zatrzymanie dotyczyło również branży ubezpieczeniowej, która jednak jako jedna z pierwszych musiała otrząsnąć się z letargu i wyjść naprzeciw nowej rzeczywistości. Ubezpieczyciele musieli zareagować zarówno na nowe zagrożenia, jak i na nowe metody pracy, nauki, życia.

Odpowiednie narzędzia na wagę złota

Pandemia, a następnie galopująca inflacja, która pierwszy raz od wielu lat osiągnęła rekordowo wysoki poziom, odcisnęły piętno na kosztach likwidacji szkód, które drastycznie wzrosły w stosunku do stanu sprzed Covid-19. Szybko rosnące ceny materiałów budowlanych doprowadziły z jednej strony do zwiększenia się kosztów naprawy szkody, a z drugiej obnażyły brak współmierności sumy ubezpieczenia do aktualnych warunków rynkowych.

Powyższe doprowadziło do konieczności stworzenia brokerom, agentom czy ubezpieczającym i ubezpieczonym narzędzia do kompleksowej oceny ryzyka i wyceny sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele wychodzą temu naprzeciw, po pierwsze oferując wsparcie specjalistyczne, w postaci chociażby zespołu inżynierów ryzyka, czy informatyczne, jak kalkulator szacowania wartości nieruchomości. Narzędzia te mają zwiększyć realność posiadanych ubezpieczeń, aby podnieść poziom ochrony swoich klientów. Pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfrowej transformacji, ludzie przyzwyczajeni do „zdalnego życia” również w sieci szukają wygodnych dla siebie rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zmieniający się wokół świat to i zmieniające się oczekiwania rynkowe. Obecnie klienci oczekują kompleksowych ubezpieczeń skrojonych na ich miarę, nie chcą martwić się nie wdrożoną do umowy klauzulą czy niepełnym zakresem ochrony. Dlatego też ubezpieczyciele coraz intensywniej rozszerzają zakresy podstawowe swoich ubezpieczeń, aby po pierwsze porządkować zapisy umowne i niepotrzebnie ich nie komplikować przez rozbudowane zapisy OWU czy klauzule dodatkowe, a z drugiej strony próbują stworzyć produkty uniwersalne o największym, jak się da, spektrum ochrony.

Aby świat był ubezpieczalny

Zarówno pandemia, jak i inflacja oraz stale rosnące koszty skłaniają wielu przedsiębiorców do refleksji na temat przyszłości. Ludzie z coraz większym strachem myślą o tym, co nas czeka. Obawiają się o losy swojej firmy i pracowników. Tutaj również z odpowiedzią przychodzą ubezpieczyciele.

Ubezpieczenie od utraty zysku daje chociażby minimalne poczucie bezpieczeństwa i pozwala z mniejszymi obawami spojrzeć na pewne rzeczy. W ramach tego typu produktów lokowane są m.in. koszty wynagrodzenia głównego księgowego, biegłego rewidenta albo eksperta zewnętrznego, koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych itp.

Na wzór wszystkich innych dziedzin życia kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać klimat i kwestie środowiskowe. Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG) mają znaczący wpływ również na branżę ubezpieczeniową. Zmiany klimatyczne, które dzieją się każdego dnia, w dużej mierze zależące od każdego z nas, mogą finalnie doprowadzić do wzrostu globalnych temperatur o ponad 4 st. Celsjusza. Taki kierunek zmian już dawno określono jako świat „nieubezpieczalny”, gdyż nie będzie można dokonać szacowania ryzyka. Powyższe spowodowało, że liderzy różnych branż, w tym ubezpieczyciele, ruszyli z ratunkiem dla planety, dokonując istotnych zmian proceduralnych dążących do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Reasumując, wskazać należy, iż ubezpieczyciele i ubezpieczenia zmierzają w kierunku:

  1. Rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej o nowe lub zaktualizowane ryzyka;
  2. Zuniwersalizowania produktów ubezpieczeniowych dla wielu branż jednocześnie;
  3. Cyfryzacji produktów i narzędzi służących ubezpieczającym i ubezpieczonym;
  4. Ochrony planety, aby nie stała się „nieubezpieczalnym tworem”.

Anna Piorun-Wilczek
wspólniczka w kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy

Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, od 2004 r. wspiera prawnie renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.