Ubezpieczenia parametryczne dla rolników

0
458

W Maroku trwają prace nad ustanowieniem systemu ubezpieczeń opartego na indeksach, aby lepiej wspierać rolników w okresach suszy. Ubezpieczenia parametryczne są obecnie przedmiotem analiz przeprowadzanych przez Departament Rolnictwa.

Według oficjalnych danych spowodowane suszą straty w uprawach ubezpieczonych wynoszą w Maroku ok. 25 mln dol. rocznie – podaje portal Middle East Insurance Review, cytując gazetę „Le Matin”.

Wskutek położenia geograficznego Maroko narażone jest na ryzyka klimatyczne, szczególnie susze. Rolnictwo przynosi blisko 13% PKB i zatrudnia ponad 4 mln ludzi, ok. 40% aktywnej gospodarczo populacji. Rząd zamierza zmniejszyć podatność produkcji rolnej na ryzyka klimatyczne i wspierać inwestycje w rolnictwie.

Younes Lammat, dyrektor ds. ochrony ubezpieczonych w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Zabezpieczenia Społecznego (ACAPS), 12 października przemawiając z okazji zgromadzenia ogólnego Organizacji Afrykańskich Urzędów Nadzoru Ubezpieczeniowego w Marakeszu, powiedział: – Ubezpieczenie oparte na indeksie może być dostępne w kilku typach ochrony, w tym na zasadzie wypłaty uzgodnionej sumy z góry, co pozwala państwu utrzymać funkcjonowanie podstawowych i krytycznych usług publicznych w wypadku katastrofy.

W swoim dążeniu do łagodzenia ryzyk klimatycznych, Maroko dysponuje ubezpieczeniem wielu ryzyk klimatycznych, udzielanym przez marokańskiego ubezpieczyciela w partnerstwie z ministerstwami rolnictwa i finansów. Chroni ono rolników przed skutkami finansowymi szeregu zdarzeń katastroficznych, takich jak burze piaskowe, gradobicie i susza. Tym planem ubezpieczeniowym objęte są zarówno uprawy zbóż, jak i warzyw.

Oprócz tego od 2020 r. ochrona katastroficzna obejmuje rekompensaty dla ofiar szkód na osobie lub materialnych będących skutkiem katastrof naturalnych lub działań człowieka. Ten system, ustanowiony prawnie, składa się z dwóch części:

1. system ubezpieczeniowy ze świadczeniami dla osób fizycznych i prawnych wypłacanymi na mocy umów;

2. system solidarnościowy gwarantujący świadczenia dla nieubezpieczonych poszkodowanych lub dopłaty dla osób, których świadczenia ubezpieczeniowe są niższe od wypłat solidarnościowych.

AC