Ubezpieczenia parasolowe dla grup szpitali w TUW PZUW

0
234

TUW PZUW zawarł już kilka ubezpieczeń parasolowych. Chodzi o nową ofertę towarzystwa, która polega na obejmowaniu dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej grup szpitali, a nie tylko pojedynczych placówek.

Zgodnie z prawem w ramach obowiązkowego OC pojedynczy szpital jest chroniony do kwoty 100 tys. euro w przypadku jednego tzw. niepożądanego zdarzenia i 500 tys. euro w przypadku wszystkich zdarzeń. Te kwoty bywają niewystarczające w sytuacji, gdy rośnie liczba i wartość roszczeń zgłaszanych wobec szpitali.

– Dlatego proponujemy nowatorskie rozwiązanie dla grup szpitali w postaci ochrony parasolowej. To ochrona dla placówek, które po  wyczerpaniu sumy gwarancyjnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia musiałyby same ponosić koszty. To także ochrona dla potencjalnych poszkodowanych, którzy będą mieli łatwiejszą drogę do uzyskania odszkodowania – tłumaczy Aneta Zawistowska, członek zarządu TUW PZUW.

Jak podkreśla, oferta jest dostosowana do profilu działalności poszczególnych szpitali.

(AM, źródło: TUW PZUW)