Ubezpieczyciel (raczej) pożądanym pracodawcą

0
1179

„Forbes” opublikował Ranking Poland’s Best Employers 2021 przedstawiający 300 najlepszych polskich pracodawców, wśród których znajdują się firmy z branży ubezpieczeniowej.

Po pobieżnym prześledzeniu listy można dojść do wniosku, że ubezpieczyciele nie są wśród pracowników szczególnie wysoko ocenianymi, pożądanymi pracodawcami.

A przypomnieć warto, że w branży ubezpieczeniowej w Polsce działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych – 24 w dziale I jako zakłady zorganizowane w formie spółek akcyjnych i osiem zakładów w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 24 w dziale II w formie spółek akcyjnych i siedem w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ponadto – kilkadziesiąt zakładów jako oddziały zakładów ubezpieczeń państw UE oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokładne dane dostępne są na stronie KNF.

Prawie wszystkie są potęgami finansowymi, o czym można dowiedzieć się, czytając enuncjacje na ich temat lub dostępne oficjalne materiały. A skoro tak, powinny być przedmiotem pożądania pracowników poszukujących dobrego wynagrodzenia, dobrej atmosfery w pracy, innowacyjnych rozwiązań, możliwości awansu, benefitów.

Jak pokazują wyniki rankingu „Forbesa” – nie do końca tak jest. Spośród 300 firm umieszczonych na liście najlepiej ocenionych tylko sześć reprezentuje branżę ubezpieczeniową. Dużo i mało, w zależności od osoby oceniającej wyniki i punktu widzenia.

Badanie na zlecenie „Forbesa” przeprowadziła firma Statista, która jest platformą biznesową nr 1 na świecie, a także liderem wśród dostawców danych rynkowych i konsumenckich.

Podstawą badania była lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników. Statista sporządziła listę na podstawie obszernej analizy m.in. czasopism specjalistycznych oraz informacji udostępnianych przez stowarzyszenia branżowe czy instytucje badań gospodarczych.

Badanie odbyło się w formie anonimowej ankiety skierowanej do pracowników. Wzięło w nim udział ponad 10 tys. pracowników, którzy wydali ponad 160 tys. rekomendacji.

Podstawowym kryterium oceny było udzielenie rekomendacji bezpośredniej, czyli gotowości pracowników do polecania swojego pracodawcy. Chodziło o określenie prawdopodobieństwa, z jakim poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najmniej, zaś 10 – najbardziej prawdopodobne.

Sławomir Dąblewski

Kolejnym kryterium była rekomendacja pośrednia, czyli gotowość pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której aktualnie są zatrudnieni.

Dodatkowo – uczestnicy badania ocenili swoich pracodawców w kwestiach, takich jak m.in. wynagrodzenie, czas pracy, możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.

Maksymalny wynik, jaki mogła osiągnąć oceniana firma, to 100 punktów.

Pracownicy dokonali ocen pracodawców w anonimowej ankiecie, dzięki czemu zbadana została rzeczywista jakość oferowanych miejsc pracy – a nie wyłącznie sukces przeprowadzanych kampanii employerbrandingowych. Firmy nie były w stanie wpłynąć na ocenę uzyskaną w rankingu, ponieważ nie można było np. zgłosić swojego udziału poprzez zamówienie usługi płatnego audytu. Gwarantowało to całkowitą niezależność wyników badania.

Każdy respondent wyrażał w ankiecie swoją ocenę w siedmiu głównych obszarach: wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój oraz obciążenie pracą.

Ankieta miała charakter uniwersalny, była podobna w konstrukcji do stosowanych na całym świecie do sporządzania rankingów Best Employers.

W pytaniach znalazł odbicie również kontekst koronawirusowy i pandemiczny pod kątem budowania atmosfery wspólnoty i odpowiedź na pytanie: czy pracodawca zdał egzamin, który nie ma odpowiednika w historii?

W tym kontekście na pytanie: czy w sytuacjach kryzysowych trzymamy się razem? – „tak” odpowiedziało 58% ankietowanych, „nie” – 15%.

Na pytanie: czy w sytuacjach kryzysowych pracodawca uwzględnia sytuacje osobiste pracowników? – „tak” odpowiedziało 55%, „nie” – 19%.

Na pytanie: czy sprzęt do pracy zdalnej jest zadowalający? – 55% respondentów odpowiedziało „tak”, 20% – „nie”.

Jak wskazują autorzy badania, Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców ma być na razie wskazówką dla tych, którzy szukają pracy w konkretnych branżach albo szukają firmy, która potraktuje pracownika lepiej niż obecna.

Najwyższe lokaty w rankingu zajęły firmy: Google, SD Projekt, Microsoft, Pepco i IBM. Pozycję firm ubezpieczeniowych przedstawia tabela (miejsce w pełnym zestawieniu, miejsce w branży).

Źródło: Forbes.pl
Oprac. Sławomir Dąblewski