Ubezpieczyciel zapłaci za naruszenie RODO

0
1149

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ubezpieczyciel musi zapłacić 1,5 tys. zł odszkodowania za przekazanie osobie poszkodowanej w wypadku zbyt wielu informacji na temat posiadacza ubezpieczenia pojazdu, którym poruszał się sprawca zdarzenia. To najprawdopodobniej pierwszy wyrok w Polsce, w którym zastosowanie znalazły przepisy RODO pozwalające wprost żądać odszkodowania za naruszenie ochrony danych osobowych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła osoba, która zawarła ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdu mechanicznego (ppm.) dla samochodu, jakim poruszał się sprawca wypadku. Jej pełne dane zostały bowiem przekazane poszkodowanemu przez zakład dostarczający ochronę w ramach OC ppm. Wprawdzie zreflektował się i powiadomił kobietę o naruszeniu bezpieczeństwa jej danych, ale już po wejściu w życiu RODO.

Ubezpieczona zwróciła się do towarzystwa o 10 tys. zł  zadośćuczynienia za naruszenie ochrony jej danych osobowych, a po jego odmowie wystąpiła na drogę sądową. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wprawdzie artykuł 29 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiązują do przekazania poszkodowanemu informacji na temat posiadacza pojazdu oraz ubezpieczenia, ale nie aż tak szczegółowych (np. PESEL czy numer telefonu), jak uczynił to zakład. SO wskazał, iż art. 5 ust. 1 lit. c RODO nakazuje, aby przetwarzanie  danych osobowych było adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych sąd uznał, iż 10 tys. zł jest jednak zbyt wygórowaną kwotą i przyznał zadośćuczynienie w wysokości 1,5 tys. zł.

W ocenie dr. Pawła Litwińskiego, adwokata w kancelarii Barta Litwiński, mimo skomplikowania sprawy, która dotyczyła nie tylko RODO, ale i powiązanych z nim przepisów sektorowych, sąd prawidłowo zastosował regulacje o ochronie danych osobowych i doszedł do słusznych wniosków.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt XXV c 2596/19.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 2 lutego, Sławomir Wikariak „Zadośćuczynienie za naruszenie RODO” i „Sąd ocenił, ile kosztuje prywatność”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57829,2…
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57829,2-….

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here