Ubezpieczyciele i reasekuratorzy razem dla klimatu

0
461

Siedmiu globalnych ubezpieczycieli i reasekuratorów, współpracujących z Programem Środowiskowym ONZ, tworzy sojusz ubezpieczeniowy Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Jego inauguracja ma nastąpić podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Glasgow (COP26) w listopadzie tego roku.

W skład NZIA wchodzą: AXA (przewodniczący), Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re i Zurich Insurance Group. Wszyscy członkowie sojuszu są sygnatariuszami zasad ONZ dotyczących zrównoważonych ubezpieczeń (PSI). NZIA został powołany pod auspicjami PSI ONZ w ramach Programu Ochrony Środowiska, będącego obszarem największej współpracy między ONZ a globalną branżą ubezpieczeniową.

Tworzący NZIA członkowie dotychczas budowali swoje przywództwo klimatyczne jako inwestorzy w ramach zwołanego przez ONZ Net-Zero Asset Owner Alliance. Teraz chcą pokazać kluczową rolę branży ubezpieczeniowej i zarządzających ryzykiem, ubezpieczycieli oraz inwestorów we wsparciu przejścia na gospodarkę zerową netto.

– My, ubezpieczyciele i reasekuratorzy możemy wpływać na klimat nie tylko poprzez nasze decyzje inwestycyjne, ale także poprzez działania ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia i reasekuracja, które zapewniamy naszym klientom, mogą pomóc w przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę. Wierzymy, że naszą rolą jest zarówno służyć klientom, jak i chronić planetę – powiedział Renaud Guidée, przewodniczący NZIA i dyrektor ds. Ryzyka Grupy AXA. – W okresie poprzedzającym COP26 powołane przez ONZ Net-Zero Insurance Alliance, utworzone przez siedmiu wiodących ubezpieczycieli i reasekuratorów prowadzących działalność na całym świecie, jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą dołączyć – dodał.

Aby upewnić się, że NZIA i jego członkowie przestrzegają obowiązujących przepisów, zasad i przepisów, w tym antymonopolowych, sojusz aktywnie współpracuje z zewnętrznymi doradcami prawnymi w celu określenia kształtu i treści działalności NZIA i zobowiązania netto. Oczekuje się, że ta analiza prawna zostanie zakończona do czerwca 2021 r., przed szczytem przywódców G7 w Wielkiej Brytanii.

Prezesi wszystkich siedmiu form tworzących sojusz oficjalnie złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do kampanii COP26 „Race to Zero” Glasgow Alliance for Net Zero.

GFANZ łączy istniejące i nowe inicjatywy finansowe o zerowej wartości emisji netto w jedno sektorowe forum strategiczne i będzie pracować nad zorganizowaniem odpowiednich środków finansowych niezbędnych do zbudowania globalnej gospodarki o zerowej emisji oraz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

– Jesteśmy dumni, że pracujemy nad fundamentem Net-Zero Insurance Alliance wspólnie z podobnie myślącymi ubezpieczycielami i reasekuratorami – powiedział Roland Umbricht, Head of Global P&C Allianz. – W następnych dziesięcioleciach jako siła napędowa zrównoważonego ekosystemu finansowego będziemy wspierać naszych klientów i partnerów w przejściu na niskoemisyjne praktyki biznesowe – dodał.

– Wsparcie Munich Re dla planowanej NZIA podkreśla nasze zaangażowanie w przywództwo klimatyczne i naszą ambicję dostarczania innowacyjnych rozwiązań – zaznaczył Rupert Flatscher, Chief Underwriting Officer Munich Re.

Czym są PSI?

Zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego ONZ i CEO branży ubezpieczeniowej Zasady Zrównoważonego Ubezpieczenia (PSI) służą jako globalne ramy dla branży ubezpieczeniowej w zakresie uwzględniania ryzyk i szans środowiskowych, społecznych i rządowych (ESG). Stanowią też globalną inicjatywę na rzecz wzmocnienia wkładu branży ubezpieczeniowej, zarządzających ryzykiem, ubezpieczycieli oraz inwestorów w budowanie odpornych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych społeczności oraz gospodarek na zdrowej planecie.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl