Ubezpieczyciele pilnie potrzebują nowych technologii

0
840

Do roku 2050 liczebność grupy wiekowej 50+ osiągnie poziom 3,2 miliarda osób. Będą one stanowić aż 33% światowej populacji. Dla branży ubezpieczeniowej będzie to strategiczne wyzwanie, wymagające odpowiedniego przygotowania ze strony technologicznej – wskazuje raport „Capgemini World Life Insurance Report 2023”.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że gra idzie o bardzo wysoką stawkę. Osoby w wieku 65+ są bowiem właścicielami 40% aktywów zarządzanych przez 40 największych ubezpieczycieli, tj.7,8 bilionów dolarów. Przewiduje się, że do 2040 roku ich znaczna część zostanie wypłacona i przekazana wskazanym przez ubezpieczonych beneficjentom. 71% wspomnianej kwoty zostanie przejęte przez osoby w wieku 50+, które już planują swoją emeryturę. Dlatego zdaniem twórców raportu firmy ubezpieczeniowe muszą wzmocnić relacje z klientami z różnych pokoleń oraz dopasować się do ich oczekiwań.

Strategiczne wyzwanie

Raport wskazuje, że większość osób w wieku 65 lat lub starszych nie ma doradcy finansowego i nie jest przygotowana do zarządzania spadkiem. Grozi to gwałtownym transferem pieniędzy z kont ubezpieczycieli. Aby temu zapobiec, powinni oni skupić się m.in. na rozwoju oferowanych produktów i wsparciu klientów w zarządzaniu nimi.

Autorzy „Capgemini World Life Insurance Report 2023” zwracają uwagę, że dobre ubezpieczenie na życie nie jest jedyną potrzebą przyszłych emerytów. Coraz częściej poszukują oni usług, które pozwolą zadbać o własny poziom życia, np. aktywności w zakresie wellness, wsparcia medycznego, pomocy podatkowej czy zorganizowanej opieki. Tego rodzaju wsparcia oczekuje od swoich ubezpieczycieli 44% osób powyżej 50. roku życia. Również firmy z sektora ubezpieczeń coraz częściej dostrzegają potrzebę świadczenia takich usług – 32% nadało im priorytet w ostatnich trzech latach.

Rynek dodatkowych usług dla przyszłych emerytów wydaje się być naprawdę duży. Można również założyć, że wzrośnie rola pośredników i doradców finansowych, którzy do budowania relacji z klientami i klientkami będą potrzebować bardzo sprawnych technologii, jak na przykład sztuczna inteligencja. Bez zaawansowanej infrastruktury technologicznej, która wesprze rozwój nowych produktów, ubezpieczyciele mogą stracić nie tylko relacje, ale także przewidywane zyski.

Przyszli emeryci preferują cyfrowe interakcje

Skalę wyzwania pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród blisko 7000 osób. Wynika z niej, że 72% zamożnych konsumentów w wieku 50+ preferuje cyfrowe interakcje z agentami ubezpieczeniowymi. 53% osób z tej grupy poszukuje profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu się do przejścia na emeryturę i zarządzania swoimi finansami w tym okresie.

Trzeba wykorzystać zaawansowane technologie

„Capgemini World Life Insurance Report 2023” uznaje, że priorytetem dla branży ubezpieczeniowej w najbliższej przyszłości będzie zwiększenie zaangażowania w relacje z klientami, dla wzmocnienia wzajemnego zaufania i oferowania bardziej dopasowanych propozycji. Analizując sytuację w branży, raport wskazuje, że firmy ubezpieczeniowe są opóźnione w rozwoju technologicznym. Dotyczy to ważnych dziś gałęzi technologii, takich jak wykorzystanie chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji. Ankieta przeprowadzona wśród 200 dyrektorów z firm ubezpieczeniowych wskazuje, że zmieniające się oczekiwania klientów, także w sferze technologii, stanowią poważne wyzwanie dla 46% firm z tej branży.

(AM, news@gu.com.pl, źródło: Capgemini)