Ubezpieczyciele wspomogą biedniejsze kraje w obliczu zmian klimatycznych

0
398

Firmy ubezpieczeniowe zawiązują partnerstwo z ONZ i innymi organizacjami publicznymi, mające na celu pomoc najbiedniejszym krajom w radzeniu sobie ze skutkami katastrof naturalnych, które mogą stać się zjawiskiem występującym regularnie.

W ramach programu 5 mld dol. pojemności ubezpieczeniowej zostanie zaoferowane 20 krajom rozwijającym się, narażonym na zmiany klimatyczne, które chcą we współpracy z organizacjami zwiększyć swoją odporność – napisano w cytowanym przez agencję Bloomberg oświadczeniu Ubezpieczeniowego Forum Rozwoju, Programu Rozwoju ONZ, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz brytyjskiego Departamentu Rozwoju Międzynarodowego.

Przedstawiciele kierownictwa ubezpieczycieli, m.in. Evan Greenberg z Chubb, ostrzegli, że zmiany klimatyczne rzeczywiście pociągają za sobą zwiększoną częstość i dotkliwość katastrof naturalnych. – Biorąc pod uwagę ryzyka, przed jakimi stają dziś kraje, nasza branża ma obowiązek pokierować koniecznymi działaniami ze strony sektora publicznego i prywatnego – powiedział Denis Duverne, prezes AXA i przewodniczący Ubezpieczeniowego Forum Rozwoju.

Przy okazji szczytu klimatycznego ONZ ogłoszono wniesienie przez rząd brytyjski nawet 110 mln dol. do globalnego funduszu ryzyka, współfinansowanego przez Niemcy, który ma służyć szybszemu finansowaniu po katastrofie. Wysiłek ten wspierają m.in. Allianz, AXA i Munich Re.

AC