Ubezpieczyciele wzajemni nie schodzą ze ścieżki wzrostu

0
463

International Cooperative and Mutual Insurance Federation, międzynarodowa organizacja skupiająca ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych, opublikowała raport statystyczny za 2022 r. zawierający najważniejsze dane zebrane z raportów finansowych podmiotów członkowskich. Z dokumentu wynika, że zakłady skupione w ICMIF zebrały w ubiegłym roku łącznie 236 mld dolarów składek – o 4,8% więcej niż w 2021 r. W porównaniu do 2012 r. przypis wzrósł o 37,6%.

W ubiegłym roku 102 mld dol. (43%) przypadało na ubezpieczenia na życie. Pozostałe 134 mld (57%) na pozostałe ubezpieczenia, w tym zdrowotne.

Łączna wartość aktywów ubezpieczycieli skupionych w ICMIF wyniosła 1,7 bln dol. Autorzy raportu zastrzegają, że w latach 2008–2021 wartość aktywów rosła, jednak w 2022 r. spadła o 5,4%, co jest wynikiem pogorszenia koniunktury na rynku.

Organizacje skupione w ICMIF obsługiwały łącznie 321 mln klientów – swoich członków. Zatrudniały także 230 tys. osób, co stanowi wzrost o 19% w okresie 10 lat. Shaun Tarbuck, dyrektor naczelny ICMIF zwrócił uwagę, że z raportów poszczególnych członków organizacji wynika, iż większość z nich poprawia swoje roczne wyniki.

International Cooperative and Mutual Insurance Federation skupia 207 ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych z 60 krajów całego świata. 30% z nich ma swoją siedzibę w Europie (63 podmioty członkowskie), 19% w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 18% w Azji oraz 14% w Ameryce Północnej. 25 organizacji członkowskich działa w Afryce, Australii i Oceanii, natomiast 14 ma charakter globalny. Do grona firm ubezpieczeniowych zrzeszonych w ICMIF należy również reprezentujący Polskę Saltus TUW. Ideą funkcjonowania ICMIF jest wspieranie rozwoju sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

(AM, źródło: Saltus Ubezpieczenia)