Udany kwartał HDI Global

0
337

HDI Global SE, część Grupy Talanx, dobrze rozpoczął nowy rok finansowy. Wskaźnik mieszany ubezpieczyciela był lepszym od deklarowanego średniookresowego celu. HDI Global SE odnotował również wzrost przychodów z ubezpieczeń, zysku operacyjnego oraz wkładu w zysk netto grupy.

Przychody z ubezpieczeń HDI Global w pierwszym kwartale wyniosły 2,1 miliarda euro wobec 1,8 mld euro przed rokiem. Wzrost był zasługą wyników z działalności w zakresie OC oraz w liniach ubezpieczeń od ognia i inżynieryjnych. Spory wkład w poprawę rezultatu miał także biznes produktów specjalistycznych, który wygenerował 681 mln euro przychodów wobec 615 mln euro na koniec marca 2022 r.

Największą pojedynczą szkodą było trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, które kosztowało HDI Global 15 mln euro. Łączne płatności z tytułu dużych szkód były niższe niż w okresie porównywalnym i wyniosły 34 mln euro (91 mln euro przed rokiem). W rezultacie wskaźnik mieszany spadł z 96,2 do 93,2%, czyli poniżej średniookresowego celu wynoszącego 95%. Wynik finansowy netto na ubezpieczeniach i lokatach przed uwzględnieniem różnic kursowych wyniósł 21 mln euro, wobec 54 mln euro po I kwartale ub.r. Taki rezultat odzwierciedlał zmniejszony dochód z inwestycji zarządzanych przez siebie i przyrost odsetek od rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wyniku wzrostu stóp procentowych. 

Zysk operacyjny (EBIT) odnotowany przez HDI Global osiągnął poziom 86 mln euro – o 26 mln euro więcej niż rok wcześniej. Z kolei udział w zysku netto Grupy Talanx AG wyniósł 69 mln euro (35 euro przed rokiem).

HDI Global po raz pierwszy opublikował kluczowe dane finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej MSSF 17/9.

(AM, źródło: HDI Global)