Udany kwartał ubezpieczycieli

0
655

Pierwszy kwartał tego roku był niezwykle udanym okresem w wykonaniu polskiego rynku ubezpieczeń, pomimo wciąż widocznych negatywnych trendów w segmencie komunikacyjnym. Sektor życiowy powrócił na ścieżkę wzrostu, łagodna zima oszczędziła segment ubezpieczeń katastroficznych, wartość odszkodowań wypłaconych w obu sektorach spadła, a wynik techniczny i zysk netto mocno poszły w górę.

Według podsumowania osiągnięć finansowych polskiego rynku autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń w I kwartale 2023 roku ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 11,25 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 2,46% mniej niż na koniec marca 2022 r., z czego 4,5 mld zł wyniosły wypłaty z ubezpieczeń na życie, 4,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz około 2,4 mld zł z pozostałych. Zakłady zebrały łącznie 20,12 mld zł składek, o 10,89% więcej niż rok wcześniej, i osiągnęły zysk netto na poziomie 2,25 mld zł, o 191,77% wyższy od uzyskanego na koniec marca 2022 r. PIU wyjaśnia, że w tym drugim przypadku motorem wzrostu były zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją. Znaczenie miał również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych.

Ubezpieczyciele ulokowali też 88 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei 17,5 mld zł aktywów zostało ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Zakłady zapłaciły też do budżetu państwa 440 mln zł podatku dochodowego.

Powrót na ścieżkę wzrostu

W I kwartale 2023 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5531,7 mln zł, o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., (5249,32 mln zł). Do poprawy wyniku sprzedażowego przyczyniło się wyhamowanie tempa spadku w gr. 3, tj. umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W pierwszych trzech miesiącach tego roku towarzystwa zebrały z tego typu polis 966,9 mln zł, wobec 1099,35 mln zł, na koniec marca ub.r. Wskaźnik procentowy obniżki przypisu wyniósł 12%, podczas gdy przez cały ubiegły rok oscylował wokół 30%.

Głównym czynnikiem wzrostu była jednak poprawa osiągnięć w segmentach generujących najwięcej składek. W gr. 1 (ubezpieczenia na życie) przypis wyniósł 2542,14 mln zł – o 13,1% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (2247,13 mln zł). Z kolei rezultat sprzedażowy w ubezpieczeniach wypadkowych wzrósł o 6,6% r/r. Towarzystwa działu I zebrały z nich 1962,95 mln zł, wobec 1841,95 mln zł rok wcześniej.

– Obserwujemy wzrost rynku ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych, Polacy zobaczyli, że ochrona życia może być skuteczna, a ubezpieczenia pozwalają na zbudowanie skutecznej poduszki finansowej dla rodziny i dla siebie. Widzimy też, że sytuacja wywołana pandemią się unormowała  – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

800 mln zł wypłat mniej

Przez trzy miesiące 2023 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 4450,17 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 15,84% mniej niż na koniec marca 2022 r. (5287,89 mln zł). Był to przede wszystkim efekt spadku wartości wypłat z polis z UFK (1817,68 mln zł wobec 2584,01 mln zł przed rokiem, -29,66%). Swoją cegiełkę dorzuciła też grupa I, gdzie wypłaty spadły o 11,1% (z 1941,38 mln zł do 1725,84 mln zł) w stosunku do I kw. 2022 r. Jan Grzegorz Prądzyński podkreśla, że wypłaty w ubezpieczeniach na życie odzwierciedlają aktualną sytuację demograficzną – poziom śmiertelności wraca do wartości sprzed 2020 r.  W ubezpieczeniach na życie widoczny jest spadek wypłat. Z niewielkimi wyjątkami, jak np. w ubezpieczeniach wypadkowych, gdzie kwota zaspokojonych roszczeń wzrosła o 20,09%, z 706,53 mln zł do 848,46  mln zł.

Zyski mocno w górę

Wynik techniczny działu I wyniósł 1352,95 mln zł, wobec 534,09 mln zł na koniec marca 2022 r. (+78,78% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 401,31 mln zł, wobec 401,31 mln zł rok wcześniej (+79,87% r/r). W I kw. 2023 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 200,44 mln zł podatku dochodowego, wobec 72,91 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. (-34,99% r/r).

Blisko 1,6 mld zł więcej z polis majątkowych

W górę poszedł z kolei kwartalny przypis składki sektora majątkowego, którego wartość uplasowała się na poziomie 14 590,3 mln zł. Było to o 13,13% więcej od 12 896,79 zebranych 12 miesięcy wcześniej.

Miliardowy wzrost w OC, ale szkody coraz droższe

Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniósł 3896,87 mln zł, wobec 3743,02 mln zł w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 4,11% względem poprzedniego roku. Mimo to średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale tego roku 507 zł, o 2,3% więcej niż na koniec marca 2022 r. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 8,8 tys. zł, o 15,4% więcej niż przed rokiem. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zakłady zebrały 3137,55 mln zł składek (2633,08 mln zł przed rokiem, +19,16% r/r).

– Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę – to główny element konkurencji na tym rynku. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta, nie kierują się wyłącznie ceną i chęcią ograniczenia kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco. Polacy chcą więc chronić swój majątek, zdają sobie sprawę z tego, że wydatki związane z naprawą auta mogą być trudne do udźwignięcia bez wsparcia ubezpieczyciela – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński.

Żywioły odpuściły zakładom

Na koniec marca 2023 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 6801,86 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 8,87% więcej niż na koniec I kw. ub.r., tj. 6247,42 mln zł. Stosunkowo niewielki wzrost odszkodowań i świadczeń wiązał się w dużej mierze z niższymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w I kwartale 2023 r. ponad 0,9 mld zł. To o 10% mniej niż rok wcześniej. Jednak średnia szkoda wzrosła z 3,25 do 3,5 tys. zł.

– Zima w tym roku była łagodna, Polskę ominęły silne orkany, które w ubiegłym roku spowodowały wiele szkód. To wpłynęło na fakt, że poziom wypłat nie zwiększył się, tak jak było to rok wcześniej. Gwałtowna pogoda jednak już od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach od żywiołów i pożarów, a także w ubezpieczeniach upraw. W latach 1981–1990 odnotowywano średnio 79 katastrof naturalnych rocznie, natomiast w ostatniej dekadzie było ich aż 186 na całym świecie. Mamy do czynienia nie tylko z większą liczbą tych szkód, ale przede wszystkim z coraz większą ich wartością powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Izby.

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku zakłady wypłaciły też brutto 2675,38 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń z OC ppm (2435,72 mln zł przed rokiem, +9,8% r/r) oraz 1765,87 mln zł z AC, o 7,97% więcej niż rok wcześniej, tj. 1562,01 mln zł.

Mocny skok zarobku „majątku”

W I kw. 2023 r. nastąpiła lekka poprawa wyniku technicznego rynku non-life względem osiągnięcia sprzed roku. Na koniec marca wskaźnik ten uplasował się na poziomie 655,47 mln zł – o 13,07% wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 579,7 mln zł. Zysk netto sektora majątkowego wyniósł 1527,94 mln zł, o 313,23% więcej niż 12 miesięcy wcześniej, czyli 369,75 mln zł. Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 239,85 mln zł podatku dochodowego, wobec 189,21 mln zł przed rokiem (+26,76% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl