Udziałowcy TUW „TUW” podnieśli kapitał zapasowy towarzystwa

0
554

28 czerwca w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. ZWZ zdecydowało m.in. o zatwierdzeniu sprawozdań zarządu i rady nadzorczej oraz o przeznaczeniu na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez zakład w 2020 roku.

Podczas Zgromadzenia przekazano, że w ubiegłym roku towarzystwo osiągnęło rentowność na poziomie technicznym w kwocie 20,6 mln zł – o 4,25 mln zł więcej niż w 2019 r. Ponadto w 2020 roku do TUW „TUW” przystąpiło 82 tys. nowych członków. Składka przypisana brutto wyniosła 622,27 mln zł, o 5,7% więcej w porównaniu do roku 2019.

Dobrą kondycję finansową TUW „TUW” potwierdzają wskaźniki kapitałowe SCR na poziomie 171,22% (wzrost o 31,92 pp. w stosunku do 2019 r.) i MCR w wielkości 380,49% (+70,90 pp. r/r).

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej oraz podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2020 roku. Decyzją Rad Związków Wzajemności Członkowskiej, kapitał towarzystwa został także zasilony z nadwyżek wypracowanych przez związki w 2020 roku. Oprócz tego Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: TUW „TUW” )