Udziałowcy TUW „TUW” przeznaczyli ubiegłoroczną nadwyżkę na kapitał zapasowy

0
279

27 czerwca 2022 roku w Warszawie w hotelu Puławska Residence odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad uczestnicy podjęli m.in. decyzję w sprawie nadwyżek wypracowanych przez ubezpieczyciela.

ZWZ zapoznało się i jednogłośnie przyjęło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej towarzystwa za 2021 r. Uczestnicy Zgromadzenia podjęli też uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w ubiegłym roku. Decyzją rad związków wzajemności członkowskiej kapitał został także zasilony z nadwyżek wypracowanych przez związki w 2021 r. Ponadto ZWZ udzieliło jednogłośnie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

Z okazji 30-lecia towarzystwa na wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia czekała niespodzianka w postaci jubileuszowego tortu.

(AM, źródło: TUW „TUW”)