UFG: Marek Niechciał nowym członkiem zarządu

0
981

20 grudnia Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powołała Marka Niechciała na członka zarządu UFG. Stanowisko to obejmie od 1 lutego 2020 roku. W związku z tym Marek Niechciał złożył dymisję z pełnionej obecnie funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą tego samego dnia przyjął premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Marek Niechciał będzie pełnił obowiązki prezesa UOKiK do czasu powołania jego następcy.

Z dużym zadowoleniem przyjmuję wzmocnienie zarządu UFG poprzez powołanie do jego składu Marka Niechciała – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu UFG. – Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Marka zostaną wykorzystane w optymalizowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami zapewniającymi stabilne wypełnianie przez Fundusz funkcji gwarancyjnych – dodaje.

Marek Niechciał w zarządzie UFG będzie odpowiadał za realizację funkcji gwarancyjnych, zarówno dla sektora ubezpieczeniowego, jak i turystycznego.

Marek Niechciał zajmował stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 12 maja 2016 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim.

W latach 2007–2008 był prezesem UOKiK. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007–2012 członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym. Był zastępcą dyrektora ds. gospodarczych Departamentu Komitetu Rady Ministrów. Związany również między innymi z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem specjalizującym się w tematyce ekonomicznej.

Posiada doświadczenie dydaktyczne. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN.

Współautor „Raportów o innowacyjności gospodarki Polski”, wydawanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz publikacji NBP „Innowacyjność polskiej gospodarki”.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl