UFG: Pilotaż nowej platformy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

0
597

Ruszają testy nowego systemu informatycznego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Na początku przyszłego roku uruchomiony zostanie pilotaż z zainteresowanymi przedsiębiorcami turystycznymi. Platforma ma być oddana do użytku w połowie 2020 r.*. – Nowy projekt TFG zwiększy bezpieczeństwo rynku usług turystycznych – zapewnia Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), w ramach którego działa TFG.

Według Funduszu, platforma ma ułatwić przedsiębiorcom realizację obowiązków dotyczących składania comiesięcznych deklaracji i wpłacania składek do TFG i tym samym usprawni gromadzenie środków dla podróżnych na wypadek niewypłacalności touroperatora** (II filar). – Wszyscy przedsiębiorcy będą mieli swoje konta w tym systemie, dzięki czemu będą mogli nie tylko w maksymalnie uproszczony sposób złożyć deklarację i przelać składki, ale i sprawdzić swoje saldo czy dokonać ewentualnych korekt deklaracji – mówi Renata Mentlewicz, dyrektor Biura TFG. – Dotychczas nie mieli takich możliwości – dodaje.

Z kolei urzędy marszałkowskie, które prowadzą m.in. rejestry przedsiębiorców turystycznych, otrzymają dzięki nowej platformie narzędzia do usprawnienia bieżącego nadzoru, pozwalające m.in. szybciej wyeliminować nieuczciwych uczestników rynku turystycznego. Poprzez elektroniczny dostęp do danych zawartych na platformie marszałkowie wykryją np. rozbieżności danych dotyczące przedsiębiorców turystycznych znajdujących się w różnych rejestrach.

Natomiast klienci biur podróży w jednym miejscu będą mogli sprawdzić online nie tylko, czy dane biuro działa legalnie***, ale także dowiedzieć się, jakie są gwarancje i zabezpieczenia finansowe na rynku usług turystycznych oraz jak działa TFG.

– Dzięki udostępnieniu Bazy Wiedzy chcemy zwiększyć poziom świadomości podróżnych w zakresie weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców turystycznych, a także w zakresie przysługującej im ochrony oraz procedur postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróży  – wyjaśnia Renata Mentlewicz. Ponadto w przypadku niewypłacalności touroperatora podróżni uzyskają dostęp do informacji o statusie swojego roszczenia w Funduszu.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny działa jako II filar zabezpieczeń finansowych dla podróżnych w przypadku niewypłacalności touroperatora. Gwarantuje on dodatkowe środki, w sytuacji gdy: a) biuro podróży nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, lub b) środki z zabezpieczenia finansowego biura nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części). TFG gromadzi środki na ten cel ze składek uiszczanych przez przedsiębiorców turystycznych.

***

* Pełna nazwa to Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 **Organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

*** Posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

(AM, źródło: UFG)