UFG przypomina, co zrobić, żeby nie zostać bez OC

0
1006

Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu, pojazd niesprawny technicznie oraz niepełne opłacenie składki ubezpieczeniowej to najczęstsze przyczyny powodujące, że osoby posiadające ustawowy obowiązek wykupienia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie dopełniają go – wskazuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jedną z sytuacji, które mogą prowadzić do problemów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego, jest zmiana właściciela pojazdu. UFG przypomina, że po zawarciu umowy kupna-sprzedaży zarówno zbywca, jak i nabywca muszą dopełnić szeregu formalności. Osoba, która sprzedała pojazd, musi zgłosić ten fakt zarówno do właściwego urzędu (organu rejestrowego), jak i zakładu ubezpieczeń. Na dokonanie tych dwóch czynności są ustawowo przewidziane różne terminy. Niemniej istotne jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi, który wystawił polisę OC. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty zbycia pojazdu.

Kolejną, stosunkowo często występującą przyczyną braku ciągłości OC ppm., jest nieopłacenie pełnej składki przed końcem okresu obowiązywania polisy. Dzieje się tak najczęściej, gdy ktoś decyduje się opłacać polisę w ratach, a później zapomni o jednej z nich. Jeśli pełna cena polisy nie zostanie opłacona przed końcem trwania umowy, ubezpieczenie nie zostanie odnowione automatycznie. Jeśli właściciel pojazdu nie zadba o nowe ubezpieczenie OC, zostanie pozbawiony tej ochrony, a tym samym narazi się na dodatkową opłatę nakładaną przez UFG. Natomiast w razie spowodowania kolizji lub wypadku zostanie obciążony kosztami wypłaconych świadczeń.

Fundusz przypomina, że niesprawny technicznie pojazd również musi być objęty OC ppm. Jedynym sposobem na uniknięcie obowiązku wykupienia polisy na niesprawne, nienadające się do użytkowania auto jest kasacja i wyrejestrowanie go.

Jeśli natomiast pojazd nie jest użytkowany, gdyż wymaga generalnego remontu związanego z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji, istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu (także osobowego) z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. UFG podkreśla, że pojazd czasowo wycofany z ruchu również musi posiadać ważną polisę OC. Jednak na czas wycofania go z ruchu ubezpieczyciel jest zobowiązany obniżyć koszt składki o przynajmniej 95%.

Za przerwę w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego Fundusz nakłada dodatkową opłatę – taki obowiązek wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jej wysokość skorelowana jest z rodzajem pojazdu i okresem pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

(AM, źródło: UFG)